Smale, svingete og farlige. Tusenvis av norske veier har elendig standard, og dette engasjerer; blant NAFs medlemmer er vedlikehold av eksisterende veier, og i en uoffisiell NRK-kåring av Norges verste vei kom det inn over 3000 forslag fra hele landet.

- Hjertet i halsen

NAF-sjef Stig Skjøstad satt i fagjuryen som skulle velge ut de ti dårligste veiene, og sier at det ikke var noen enkel jobb – siden det er såpass mange dårlige alternativer.

- Vei betyr mye for folk. Det er hverdagen til de som bor, jobber og kjører tungtransport langs veiene. Veiene har mye å si for både livskvalitet og verdiskapning, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

- Når folk får hjertet i halsen av å sende ungene med skolebussen, er det faktisk så ille at noe må gjøres. Det enorme etterslepet på vedlikehold av norske veier krever handling nå, sier Skjøstad.

Mens det ofte er årsdøgntrafikk og trafikkbelastning som blir hensyntatt i slike kåringer, ble også fremkommelighet og omkjøringsalternativer vurdert. Veiens kvalitet, sikkerhet utforming og sideterreng var også viktige kriterium.

- Etterslepet er trolig på over 73 milliarder

Skjøstad berømmer både forrige og sittende regjering for at de har tatt innover seg at det må satses på samferdsel, men mener utfordringen nå ligger på fylkesveiene.

- Det har blitt gjort mye på riksvei-nettet, men fylkesveiene er satt i skyggen til tross for at de er en del av helheten. Det snakkes ikke om det nasjonalt på Stortinget fordi denne oppgaven ble satt til fylkene fordi de trodde lokalt eierskap skulle være positivt, men det konkurrerer med andre velferdstjenester som helse, utdanning og annet.

- Den forrige rapporten på tilstanden på norske fylkesveier er fra 2013, og estimerte etterslepet på 55 milliarder med et slingringsmonn opp mot 73 milliarder. Det er ikke laget noen ny rapport siden, men jeg anslår at etterslepet er enda verre nå, sier Skjøstad.

NAF har bedt om at Samferdselsdepartementet etterspør en ny rapport om dette for at fylkene skal kunne lage kvalifiserte planer om vedlikehold.

Her er Norges verste veier

10. Riksveg 41, Treungen-Vrådal i Telemark

Dette er en viktig indre regional gjennomfartsåre mellom nord og sør i Telemark, og har en viktig funksjon for nyttetrafikken.

- Det er et flott landskap å kjøre i, men det ødelegges av at det er dårlig dekke, smal vei og farlig sideterreng – det står stein og bergknapper ut. Havner du utenfor veien her, kan det få katastrofale konsekvenser, sier Skjøstad.

Han forteller at dette ikke er det som kalles en «tilgivende vei».
- Det er menneskelig å gjøre feil, men konsekvensen av det kan man gjøre mye med. Vrådal-strekningen er et eksempel på en utilgivende vei, sier han.

9. Fylkesveg 285, Hole-Lier i Buskerud

- Dette er et typisk eksempel på en fylkesvei som er en del av det nasjonale veinettet, men som ikke blir behandlet som det. Dette er en vei som knytter E18 og E16 sammen, og er viktig som både regional og nasjonal vei som en del av den ytre ringen rundt Oslo – men som er i fryktelig dårlig forfatning, forklarer Skjøstad.

Veien er smal og ikke bare er asfaltlaget dårlig, men fundamentet er i praksis «kjørt i stykker» av tungtransport.

- Det krever store tiltak for å få denne veien i forsvarlig stand som fremmer framkommelighet og trafikksikkerhet. Veien preges av mye tungtransport som samtidig går gjennom lokalmiljøer, sier Skjøstad videre.

8. Fylkesveg 885, Hesseng-Nyrud i Finnmark

Dette er i praksis veien som går langs grensen til Russland og er viktig for beredskapen.

- Den har en helt tragisk forfatning, og det er nesten så man begynner å lure på om det er av forsvarsfaglig årsak at den er så dårlig – slik at man må bruke lang tid til å komme inn i Norge, fleiper Skjøstad.

- Det er nesten så man må ha terrengkjøretøy for å komme seg frem på veien, og det er ganske oppsiktsvekkende siden dette er forsyningslinja til grensestasjonene våre, sier han.

7. Fylkesveg 57, Tromvik-Grøtfjord i Troms

Dette er en viktig transportåre for næringslivet, med mange vogntog som går med fisk. Det er ellers en viktig gjennomfartsåre i regionen. Veien er veldig smal og i dårlig forfatning, både veibane og sideterreng er trafikkfarlig.
- Dette er en klassisk fylkesvei langs kysten: Smal, svingete og svært belastet av tungtransport.

6. Riksveg 13, Bjotveit-Odda i Hordaland

En viktig gjennomfartsåre uten mulighet til omkjøring. Det er en indre stamvei som binder nord og sør sammen. Veien er av dårlig kvalitet og er nok et eksempel på en vei som ikke er tilgivende.

- Denne er klassisk vestlandsk – en veldig smal vei som nærmest er hogd inn i fjellet. Det er rett ut i havet på den andre siden og er uten veiskulder. Det oppleves ikke trygt å kjøre der, og det er det heller ikke. Spesielt ikke når den er belastet med mye tungtransport.

5. Fylkesveg 33, Minnesund-Gjøvik i Oppland

En viktig gjennomfartsåre på det sentrale Østlandet og mjøsregionen, som fremstår som svært trafikkfarlig og risikofylt. NAF-sjef Stig Skjøstad bor selv i området, og er tydelig på hva han synes om veien:

- Det er en fryktelig vei med få omkjøringsmuligheter. Veien er i dårlig forfatning og det er tidvis farlig sideterreng, i tillegg til at den er rasutsatt, sier han.

4. Fylkesveg 60, Hellesylt-Grodås i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

En svært viktig gjennomfartsåre mellom Nord-Vestlandet, Sogn og Østlandet, med begrensede omkjøringsmuligheter.

- Dette er en vei som er i veldig dårlig stand med broer som på noen steder er støttet opp av tømmerstokker, sier Skjøstad.

Hvis målet er å skape spektakulære opplevelser for turister som kjører i 30 km/t, har det blitt gjort en god jobb – men for næringsliv og lokalbefolkningen er veien fullstendig uholdbar.

- Jeg synes oppriktig synd på folk som må kjøre med hjertet i halsen, sier Skjøstad.

3. Riksveg 13, Sand-Erfjord i Rogaland

Dette er samme vei som nevnt på 6. plass, det er en viktig gjennomfartsåre uten mulighet til omkjøring. Det er en lite tilgivende vei, og her føles det ikke trygt å kjøre.

- Det er en nasjonal turistvei, så den er spektakulær, men trafikksikkerheten er helt håpløs, sier Skjøstad.

2. Fylkesveg 615, Hyen-Storebru i Sogn og Fjordane

Veien er en viktig gjennomfartsåre som er omkjøringsvei når E39 er stengt, og som i tillegg binder riksveg 5 og E39 sammen.

- Den er smal, svingete og uoversiktlig med svake veiskuldre og flere fjellknauster tett inn på veibanen. Den er ikke åpen for vogntog, og det sier jo litt om hvor dårlig stand denne veien er i. Du kjører imidlertid gjennom et vakkert stykke Vestlands-Norge og som turistattraksjon er det spektakulært. Som skolevei og som en vei som binder arbeidsregioner og næringsliv sammen er den under enhver kritikk, sier Skjøstad.

1. E16, Bergen-Voss i Hordaland

41 omkomne, flere hundre skadde og konstant rasfare. Mange har betalt en dyr pris på Norges verste vei – E16 mellom Bergen og Voss.

- For noen år tilbake opplevde jeg selv å kjøre opp til Voss på E16. Det var ordentlig vestlandsvær, og vannet sto ut fra fjellsiden og ned på veien. Det var periodevis vann og stein overalt, som hadde kommet ned fra fjellet. Denne veien må nesten oppleves for å forstå hvor ille det faktisk er, sier Skjøstad.

Veien er en nasjonal hovedvei som binder sammen Oslo og Bergen.

- Den er veldig rasutsatt og har stor trafikkbelastning. Den er helt i grenseland på hva som er forsvarlig, og ulykkesstatistikken er tragisk. De som bruker denne veien til daglig er jo redd for å sende ungene sine med skolebussen – for de vet at det kan komme et ras. Slik skal det ikke være, sier Skjøstad.