På hastigheter mellom 3,6 km/t og 30 km/t, bruker City Safety en lidar (Light Detection And Ranging) sensor plassert på toppen av frontruten til å overvåke et område på ca. 10m foran bilen for kjøretøy som kan utgjøre en trussel for kollisjon.

Bilen er klar til å reagere
Hvis en kollisjon er sannsynlig, vil City Safety først pre-lade bremsene og gjøre Emergency Brake Assist systemet mer følsomt slik at dersom føreren skulle legge merke til risikoen, er bilen klar til å reagere raskere når sjåføren bremser. Dersom der er oppdaget en risiko og sjåføren ikke foretar seg noe, og kollisjonsfaren  blir overhengende vil City Safety selvstendig bremse veldig hardt. Hvis hastigheten mellom bilen og hindringen er mindre enn 15 km/t, vil bilen være i stand til å bremse slik at kollisjonen unngås. Ved høyere hastighet, vil City Safety ikke kunne hindre kollisjon, men systemet vil redusere kraften på sammenstøtet.

Gir ingen advarsel
Hvis føreren oppfatter kollisjonsfaren og prøver å unngå ulykken enten ved å akselerere hardt eller ved å styre vil City Safety deaktiveres. City Safety skiller seg ut som uavhengig nødbremsesystem ved at det ikke gir sjåføren en advarsel om den forestående kollisjonen, og bremser veldig hardt, veldig sent. Dette er tilsiktet: måten systemet griper inn er ikke behagelig og sjåførene vil ikke bli avhengig av det for å unngå ulykker i by-trafikk.