De nye EU-reglene for merking av dekk trår i kraft 1. november 2012. Men allerede nå har de fleste, store dekkprodusentene denne merkingen på plass. Merket skal sitte på dekkene og brukes i annonser.

Slik leser du merket:

Støy: Avgis i tre klasser. Dekkene med lavestrullestøy får én lydbølge. Det angir at dekket støyer 3 dBA mindre enn de nyeNy dekkmerking, strenge støyreglene som EU planlegger. Dekkene med tre lydbølger tilfredsstiller dagens grenseverdi for rullestøy. SINTEF i Trondheim har imidlertid gjennomført tester av dekkene på slitte, norske veier og konkluderer med at dekkene støyer mye mer.

Rullemotstand: Angis med bokstavkoder fra A til G. Dekkene med den laveste rullemotstanden får A. Dette er samtidig de dekkene som bidrar til å gi bilen et lavest mulig forbruk og CO2-utslipp. Forskjellen mellom hver bokstav utgjør en reduksjon/økning i forbruket på mellom 2,5 og 4,5 prosent.

Våtgrep: Bokstaven A angir at dekket har meget godt våtgrep, mens bokstaven G angir dårlig grep på våt asfalt. Forskjellen mellom hver bokstav utgjør en økning/reduksjon i stopplengden på fra 3–6 meter under bremsing fra 50 km/t.