Bremsing

Testene kjøres som full, hard ABS brems fra 80 km/t på våt asfalt og fra 100 km/t på tørr asfalt. I alle testene kjøres det referansedekk for å fange opp eventuelle forandringer i forholdene på banen. Alle testene gjentas over flere dager for å få et best mulig resultat.

Dynamisk kjøregrep

Dekkenes dynamiske kjøreegenskaper testes ved å måle bilens rundetider på en våt asfaltbane. Dekkene utsettes for en kombinasjon av akselerasjon, sidegrep og bremsing. Testene ble kjørt av flere sjåfører og resultatet er et gjennomsnitt av sjåførenes rundetider.

Vannplaning

Evnen til å motstå vannplaning måles ved at vi akselererer bilen inn i et basseng med vann og måler hastigheten når styrbarheten og grepet slipper totalt. 

Kjørefølelse

Flere testsjåfører gjør en subjektiv evaluering av dekkenes oppførsel på en asfaltbane. Det viktigste er hvor sikkert dekket føles i de forskjellige situasjonene som oppstår, for eksempel hvor brått en sladd oppstår og hvor enkelt den er å rette opp, noe som er relevant for vanlige sjåfører i daglig trafikk. Disse testene kjøres som blindtester der sjåførene ikke vet hvilke dekk som sitter på bilen.

Støy

Dekkstøyen evalueres både subjektivt av flere sjåfører under kjøring på dårlig underlag og ved målinger med utstyr som er utviklet for å simulere det menneskelige øret. Også dette er en blindtest der førerne ikke vet hvilke dekk som sitter på bilen.

Komfort

Flere testsjåfører gjør en subjektiv evaluering av dekkenes komfort under kjøring på veier med dårlig underlag, smådumper og hull. Dette er en blindtest der førerne ikke vet hvilke dekk som sitter på bilen.

Rullemotstand

Rullemotstanden måles av en maskin i et laboratorium. Resultatet av testen, angis som en prosentvis økning i bensinforbruk sammenliknet med det dekket som ruller lettest.