Agi er ikke godt nok på tøft nordisk vinterføre. Bremsestrekningen blir for lang og grepet for dårlig i bratte, glatte bakker. Dekket er heller ikke logisk å kjøre. Noen ganger slipper grepet brått foran, andre ganger bak. Men på asfalt er dette ett av de beste piggdekkene, med det beste bremsegrepet og god styrepresisjon. Agi har den høyeste rullemotstandenav alle.