Blizzak skal ifølge produsenten beholde sine egenskaper også når det blir slitt. Vi har testet dekket etter en kortere innkjøringsperiode. På snø og is presterer dekket på høyde med de beste. Det bremser godt, er stabilt og gir ingen overraskelser. På våt vei har dekket lange bremsestrekninger og det er så mykt at bilen er vanskelig å kontrollere i kritiske manøvrer. Dekket er stillegående.