Slik stiller du inn radioen for å registrere DAB-dekning:

1.
Still inn radioen slik at du bare lytter til DAB-radio og ikke mottar signal fra FM-båndet. Dette gjør du enkelt ved å velge kanal NRK P1+ som bare sender på DAB. 

Du kan også gå inn på avanserte innstillinger og velge bort DAB-priority/FM-link. Velg deretter enten kanal NRK P1 eller NRK P1+.

2.
Vær oppmerksom på at frekvensen kan skifte mellom ulike senderegioner for DAB. Signalet kan derfor falle ut selv om DAB-dekningen er til stede. Dette forhindrer du ved å stille radioen inn på Service Following. De fleste integrerte DAB-radioer har denne funksjonen. Dersom du ikke har denne funksjonen, må du gjøre en scanning på stedet der DAB faller ut for å sjekke om du likevel får inn signal på en ny frekvens.

3.
Registrer sted og eventuelt posisjon der DAB-signalet faller bort.

Oppgi sted så nøyaktig som mulig. Bruk de fakta du har om stedet. Skriv stedsnavn, adresse og veinummer hvis du har dette. Hvis du kjører langs veien og ikke har et nøyaktig stedsnavn, så kan du i stedet skrive
for eksempel «vest for tunnel NN på E6» eller på strekningen mellom X og Y.

4.
Velg i «rullegardinmenyen» om du har et av følgende alternativer:

  • Original integrert DAB-radio i kjøretøy/ båt
  • Ettermontert adapter eller DAB-anlegg i kjøretøy/ båt
  • Frittstående DAB-radio (f.eks en kjøkkenradio/ hytteradio eller hjemmekinoanlegg med DAB)