Mål ved kurset: Beholde en trygg mobilitet så lenge som mulig.

Boken «Den erfarne sjåfør» er en del av kurset og følger med i prisen

Kurset går over to dager og er tigjengelig over hele landet. Se oversikt over kurs per fylke under. 

Kursets innhold

Dag 1

Finne ut hva dere gjerne vil vite mer om. 
Seniortrafikantens risiko for ulykker og skader og hva vi kan være bevisste på for å redusere risikoen. 

  • Kroppen
  • Bilen
  • Trafikken

Dag 2

Då svar på det dere vil vite og konkrete trafikktips. Vi ser på temaer som førkortet, bil og tilhenger, fartens betydning for bremselengden, dekk og mønsterdybde, personlig verneutstyr og lokale forhold. 

Dere vil få tilbud om:

  • Demokjøring
  • Kjøretimer
  • Kurset "Trygg på glatta"

Klikk deg inn på ditt fykle for å få oversikt over kurs i ditt område (alfabetisk sortert):

Akershus

Aust-Agder

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nord-Trøndelag

Nordland

Oppland

Oslo

Rogaland

Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag

Telemark

Troms

Vest-Agder

Vestfold

Østfold