Dieselskandalen har rammet Volkswagen hardt, og du kan lese mer om VW-skandalen her

For å sjekke om du har bil som er rammet av skandalen, kan du sjekke registreringsnummeret ditt mot den norske importørens database her (ekstern lenke).

Du får utbedret din bil gratis av ditt nærmeste Volkswagen-verksted, og de første innkallingene begynte i januar 2016. Importøren i Norge har vist stor velvilje og forståelse, og det er ingen grunn til å tvile på at de vil gjøre det beste for sine kunder. Likevel vil vi gi deg som medlem noen viktige råd:

Skriftlig informasjon

Du har krav på skriftlig informasjon fra importør eller verksted som beskriver hva som skal gjøres med bilen din og om utbedringen vil påvirke bilens egenskaper. Denne informasjonen skal du få før bilen utbedres.

Garanti

Utbedringen skal også inneholde en garanti for utbedring i tilfelle reparasjonen gir følgefeil, altså nye feil som følge av reparasjonen.

Retting og kompensasjon

Ta forbehold om at du vil komme tilbake med krav om retting, kompensasjon eller andre krav dersom:

  • Bilen har tapt seg i verdi
  • Bilen har fått andre eller dårligere egenskaper
  • Du har fått annet økonomisk tap som følge av jukseprogramvaren eller av endringer som er gjort på bilen.

Dette gjelder også hvis du får tilbud om standardkompensasjon.

Hvis du er usikker

Er det noe du er usikker på omkring rettighetene dine eller føler du ikke når fram med rimelige krav, kan du som medlem ta kontakt med NAF. Vi kan hjelpe deg, og har fortløpende kontakt med den norske importøren på vegne av deg som medlem. Sjekk også våre nettsider jevnlig for oppdatert informasjon om skandalen og utbedringstiltakene.

Ta med vedlagte brev

Last ned brev til ditt verksted

Vi har laget et standardbrev du kan laste ned (sjekk link på siden), skrive ut og levere til forhandleren som skal reparere bilen din, før den blir reparert.

Sørg for at du har en kopi av brevet selv også.