1. Kontakt garantistiller og/eller selger

Uansett om det er gjenværende garanti på bilen eller om du skal reklamere til selger, er det viktig at du kontakter selger/garantistiller så snart som mulig. Venter man for lenge med å ta kontakt, risikerer man at eventuelle krav går tapt. NAF anbefaler at du tar kontakt skriftlig og legger ved garantiutløpstesten. 

  1. Les garantivilkår/kjøpekontrakt

Det er ingen automatikk i at feilene påpekt i garantiutløpstesten er omfattet av garantien eller utgjør et reklamasjonskrav etter kjøpslovgivingen. Omfanget av garantien vil variere fra garanti til garanti, og NAF anbefaler derfor å undersøke garantivilkårene for hva garantien faktisk dekker. Hvilke feil som medfører at man har et krav etter kjøpslovgivingen overfor selger avhenger i stor grad av hva som er avtalt ved kjøp. Undersøk derfor kjøpekontrakten og salgsannonsen.
Du kan lese mer om hva som kan kreves ved reklamasjon her.
 

  1. Be om skriftlig tilbakemelding/begrunnelse

Får du avslag anbefaler NAF at du ber om å få avslaget skriftlig, samt en begrunnelse for avslaget. Er du uenig i avslaget kan NAF-medlemmer kontakte NAF Advokat.

NAF Advokat vil gjøre en nærmere vurdering basert på den aktuelle dokumentasjonen og kan gi en tilbakemelding på om det er grunnlag for et krav i ditt tilfelle. Du kan kontakte NAF Advokat her. 

Du finner testrapporten på under "Mine rapporter og dokumenter" på Mitt NAF.