Utbygging av ladestasjoner for elbil går for langsomt i byene. Stadig flere NAF-medlemmer vurderer nå elbil. I byene øker salget av elbiler kraftig. Lavere bompenger og driftskostnader øker interessen blant folk.

Men å lade kan by på utfordringer dersom man ikke kan lade hjemme eller der man parkerer til daglig. Det kan være langt mellom kommunale ladepunkt, og reglene for hvor du kan parkere og lade kan variere.

Stort behov for flere ladere

Politikerne har bestemt at innen 2025 skal alle nye biler i Norge være elektriske. Men lademulighetene følger ikke med i bilveksten. I byene, der mange allerede har skaffet seg elbil, kan folk fort støte på kø for å lade dersom de ikke har tilgang på egen parkeringsplass med lademulighet.

NAFs beregninger viser at det må til en kraftig utbygging av ladepunkter både i byene og langs landeveien.

Kan ikke nekte lading

Sameier og borettslag må belage seg på økt behov for og etterspørsel etter ladepunkter.

Fra januar 2018 ble eierseksjonsloven endret slik at styret i sameier ikke kan nekte lading uten svært god og saklig grunn. Stortinget har alt gitt klare føringer for at reglene skal være like, og det forventes justeringer i borettslagsloven i løpet av kort tid.

NAF er en pådriver for at samme regler skal gjelde for borettslag.

Kommunene må på banen

Etablering av ladepunkter kan være dyrt. Derfor må flere kommuner gjøre som Oslo og Trondheim og få i gang støtteordninger for etablering av ladepunkter.

Det gjelder både lademuligheter for elbil langs kommunale veier, og støtte til boligbyggelag og sameier som vil bygge ut ladepunkter.

Overgang til elbil må være enkelt og rimelig

NAF er en pådriver for at du skal få et enkelt, trygt og økonomisk bilhold. Politikerne har bestemt at det kun skal selges nullutslippsbiler fra 2025. Derfor jobber vi for at overgangen skal skje så enkelt og rimelig for folk flest.

Vi har utarbeidet en syv-punkts plan for hva som må gjøres for at de som nå vurderer elbil skal være trygge på at de også får ladet.