Elbilsalget øker over hele Norge. Tidligere var elbiler mest utbredt i de store byene, men nå øker salget flere steder i landet. Reduserte bompenger og driftskostnader lokker flere til å bytte til elbil.

Politikerne ønsker at flest mulig skal velge elbil, og fra 2025 er målet at alle nye biler skal være nullutslipp. Men med stadig flere elbiler, må takten i å bygge ladere økes kraftig.

Fortsatt mangler rundt 200 kommuner hurtigladere.

Like lett å lade som å fylle drivstoff

NAF har gjort beregninger som viser at frem til 2025 må det bygges 10 000 nye ladepunkter i Norge. Dette er fordi elbilsalget vokser i rekordfart. Uten en slik utbygging kan vi komme i en situasjon der det blir køer for å få ladet.

I snitt trengs det at det bygges rundt 1300 ladepunkter i året frem til og med 2022 og deretter 800 nye ladepunkt per år til 2025.

Det vil gi folk trygghet for at elbilen kan brukes på alle kjøreturer.

Politikerne må legge til rette

Når politikerne oppfordrer folk til å velge elbil, må de legge til rette for at det er enkelt og trygt å bruke bilene. Bilen er det viktigste fremkomstmiddelet for mange i Norge. Når stadig flere biler er drevet på elektrisitet, må tilgangen på ladestasjoner være god over hele landet.

Les mer om NAFs arbeid for at tilgang på lading av elbil skal være enkelt for deg. Les mer om vår 7-punkts ladeplan her.