Salget av elbiler går raskere enn det selv forskerne kunne forutse. Så langt i 2018 er nesten 30 prosent av alle nye biler en elbil. I Oslo var halvparten av alle nybilene i mars en elbil.  Men lademulighetene følger ikke med i bilveksten.

1600 hurtigladere må bli til 10 000

NAF har utarbeidet, og oversendt myndighetene en 7-punkts plan som vil få fortgang i byggingen av ladestasjoner.

I dag finnes det drøyt 1600 punkter for hurtiglading i Norge. Innen 2026 må antall hurtigladere være seksdoblet, altså økt til over 10 000, for å dekke behovet. 

NAF mener 7 tiltak må iverksettes

1. Massiv utbygging av hurtigladere

Regjeringen må gi ENOVA et måltall for ladepunkter til elbiler som henger sammen med vedtatt utvikling for elbiler. Bare i 2019 bør det bygges 1600 nye ladepunkter for å holde tritt med utviklingen. Det er like mange som det finnes i hele Norge i dag. Enova har de siste to årene støttet bygging av 230 hurtigladere langs hovedfartsårer landet rundt, men fortsatt mangler over 200 kommuner hurtigladere.

Bevilgningene til hurtiglading for 2019 må økes til 160 millioner kroner. Fram til og med 2022 bør det i snitt bygges 1300 punkter for hurtiglading i året. Deretter bør tallet ligge på rundt 800 nye punkter i året fram til og med 2025. 

Utbyggingsbehov av hurtigladere (50 kw) og lynladere (150-350 kw), kun lynladere fra 2020.

2. Krav til nybygg

Alle nybygg som settes opp må få krav om at minst 20 prosent av parkeringsplassene skal settes av til ladbare kjøretøy. I dag finnes det ikke en slik regel. EU har vedtatt 10 prosent, men det er for lavt for Norge.

3. Momsfritak på hjemmeladere

NAF mener det må innføres momsfritak på kjøp og installasjon av hjemmeladere. En profesjonelt installert hjemmelader reduserer faren for brann, og den gir både større effekt sammenliknet med en vanlig stikkontakt. De fleste med elbil lader hjemme, og svært mange har tilgang på parkeringsplass der de bor.

4. Ikke lov å nekte lading

Styrer i borettslag skal ikke kunne nekte beboerne å lade, uten svært god grunn. I dag gjelder dette kun sameier. 

5. Lær av de beste

Storbykommunene må lære av Oslo og Trondheim. Det gjelder både omfanget av lademuligheter for elbil langs kommunale veier, og å etablere en ordning for støtte til boligbyggelag og sameier som vil bygge ut ladepunkter.

6. Statsstøtte til byggelag

NAF vil etablere en statlig styrt støtteordning for de kommunene som vil hjelpe byggelag og sameier i sin kommune med å bygge ut ladeplasser.

7. Offentlig støtte til drift av hurtigladere

Jo lenger bort fra byene, jo dårligere er dekningen av ladere. I Finnmark er det for eksempel svært tynt utbygget med hurtigladere. Tilskuddsordningen til Enova må - i alle fall i en overgangsperiode - utvides til å inkludere drift av hurtigladere i kommuner med lavt antall elbiler der det foreløpig ikke vil være lønnsomt å etablere ladestasjoner.