NAF-kampanjen Med hjertet i halsen er et krafttak for trafikksikkerhet. NAF, som har frivillige over hele landet, ba folk om å sende inn tips om veistrekninger og skoleveier der de kjører med hjertet i halsen. På kun fire uker kom det inn over 1200 tips fra alle deler av landet!

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon

Utover året vil vi aksjonere for tryggere veier på steder folk har meldt inn.

Kampanjen handler om å gjøre en forskjell, og å ta folks bekymring for t veiene ikke er trygge nok på alvor.

Aksjoner for tryggere veier

Ut ifra de innsendte tipsene vil NAF lokalt jobbe med saker i sitt nærmiljø utover året, og målet er at det skal bli mange aksjoner i NAF-regi i tiden som kommer. Om lag 650 av sakene som er meldt inn dreier seg om farlige skoleveier.

Trygge skoleveier er et tema som engasjerer folk, og NAF vil i aksjonene samarbeide med folk lokalt, FAU på skolene og andre engasjerte ildsjeler.

Folk har nøkterne krav

Arbeidet med å systematisere de innsendte sakene geografisk og ut ifra hva slags problem som er omtalt er i full gang. Vi fikk mye større respons en ventet, og skal nå gå gjennom alle sakene og gjøre en vurdering.

Det er verdt å merke seg at svært få av de som har meldt inn saker til oss gjør det med ønske om nybygging av veier. Det er tiltak som bedre fotgjengeroverganger, lavere fart, bedre bussholdeplasser eller å redusere trafikken på underdimensjonerte veier som går igjen. I tillegg selvsagt tiltak direkte knyttet til skoler og skoleveier.  

Dette har vi allerede fått til på Solvang skole

Og dette har vi fått til på i Løten

Les mer: Dette mener NAF om fylkesveier