NAF avdelinger i Valdres, Solør Vinger Odal og Hadeland aksjonerer på Østlandet denne lørdagen, mens ni NAF-avdelinger på Vestlandet aksjonerer på strekningen Bergen-Voss 

Her finner du din NAF-avdeling lørdag 17.august:  

  • NAF avd. Valdres vil stå i Vang sentrum, med fokus på den rasfarlige strekningen Kvamskleiva 
  • NAF avd. Hadeland vil stå på Shell Roa med fokus på omkjøringsproblematikk gjennom Grua  
  • NAF Solør, Vinger, Odal står ved Circkle K i Skarnes med fokus på manglende fullføring av E16 utbyggingen Kløfta-Kongsvinger 

Bli med og vis din støtte for en tryggere E16!  

E16 er en av Norges viktigste ferdselsårer, men folk kjenner daglig på utrygghet og frustrasjon på grunn av dårlig veistandard, mange ulykker, høy belastning fra tungtransport og mange rasfarlige partier. Ikke minst Kvamskleiva i Valdres, hvor det haster å komme i gang med utbygging.  

Mange varsler om farlig vei 

Alle kjenner vi til farlige veistrekninger.

Slik jobber vi for tryggere veier!

 

Før sommeren ba NAF folk melde inn til oss om farlige veistrekninger. Som en del av trafikksikkerhetsarbeidet vårt i kampanjen Med hjertet i halsen søker vi kunnskap om hvor folk mener veiene er utrygge.

Her er noen av varslene som kom inn om E16:  

  • «Landets farligste veistrekning, som politikerne snakker om å gjøre noe med, men bare utsetter» 
  • «Trafikken øker, men pengene til å ruste opp uteblir» 
  • «Føler at det kan komme skred når som helst».  

Tilbakemeldingene fra folk er tydelige på at standarden på E16 er for dårlig på svært mange strekninger, og at mange kjenner på utryggheten hver gang de setter seg i bilen og kjører.  

Med aksjonene denne lørdagen vil NAF vise at det er på tide at folks behov settes i sentrum, og at en fullføring av en trygg E16 må gis topp prioritet.  

Kontaktperson for aksjonene på Østlandet er Stein Løkken, Seniorrådgiver i NAF: stein.lokken@naf.no