Dette nyhetsbrevet et verktøy for at alle dere som er engasjert i NAF skal få mer informasjon om hva som skjer. I første omgang er det en test. Dersom det blir godt mottatt vil det komme flere slike.

Vi har noen få faste møteplasser i løpet av året, men hovedsakelig jobber hver avdeling lokalt og regionalt. Regionmøtene hver høst er en av de viktige møteplassene vi har.

I år ble møtene brukt til å snakke om NAFs strategi. Neste år skal vi vedta ny strategi som skal hjelpe oss sikre, forsvare, og videreutvikle vår posisjon som hjelper og forkjemper for norske trafikanter.

Vi har et solid grunnlag å bygge videre på. Men vi står overfor noen utfordringer: fra samfunnet vi er en del av; fra måten vi er organisert på; og fra hvordan vi jobber sammen.

For å møte disse utfordringene må vi bruke all vår styrke og alle ressurser vi har som organisasjon. Jeg har tiltro til at vi klarer det i fellesskap. Det vil kreve at vi kommuniserer bedre og jobber sammen i enda større grad enn før.

Jeg vil trekke frem våre verdier som et viktig utgangspunkt i for dette arbeidet:

  • Ansvarlig. Det betyr at hver enkelt av oss må bruke sine evner og kunnskaper – sine hender – til å forvalte det vi har, og det vi står for i dag, på beste måte.
  • Hjelpsom. Vi må styrke samspillet mellom avdelingene, mellom tillitsvalgte og administrasjonen og mellom organisasjonen og medlemmene. Vi må bruke hjertet når vi snakker sammen, og vi må hjelpe hverandre fremover.
  • Nytenkende. Vi må slippe friske tanker til, samtidig som vi forvalter det vi har i dag. Vi må rett og slett bruke hodene godt og tørre å satse på de gode idéene. 

Vi har en stor og mangslungen organisasjon der ulike interesser og prioriteringer møtes. For at vi skal ha en best mulig forståelse for hverandres oppgaver og leveranser for et sterkt NAF, er god kommunikasjon helt sentralt.

I artikkelen med nyheter fra Hovedstyret kan du lese mer om hvilke saker styret har hatt oppe i det siste, og det lenkes videre til hvor du finner mer informasjon om blant annen Motorsport i NAF. Informasjon om Hovedstyrets saker vil selvfølgelig også gis via de vanlige kanalene.

Prosessen rundt vår nye strategi er godt i gang. Vi har gode diskusjoner, og ikke minst møter jeg sterk vilje til å konkretisere hva vi skal gjøre fremover. Derfor blir det enda viktigere å være samsnakket før vi gjør dette viktige vedtaket på landsmøtet. I artikkelen om årets regionmøter kan du lese mer om prosessen med å hente inn innspill til dette arbeidet.

Vi har en stor og mangslungen organisasjon der ulike interesser og prioriteringer møtes. For at vi skal ha en best mulig forståelse for hverandres oppgaver og leveranser for et sterkt NAF, er god kommunikasjon helt sentralt.

God lesning!

Med hilsen

Fredrick Andersen
President