Også i år har NAFs aksjoner på skoler, bensinstasjoner og i lokalmiljøet vist barn og voksne hvor stor forskjell refleksen utgjør. Noen steder har avdelingene samarbeidet med aktører som Trygg Trafikk, politi eller skolene med utdeling av reflekser og refleksvester, mens andre avdelinger har fått NAFFEN på banen.

Oppsummeringen av årets aksjoner er satt sammen fra saker som er fanget opp i media eller lagt ut i sosiale medier. Dersom du ikke ser din avdelings arbeid på denne listen så meld det gjerne inn til forbundskontoret@naf.no.

 • NAF Levanger & Verdal hadde høstaksjon 2. oktober sammen med Statens Vegvesen, på "vekta Verdal". Alle bilister som ble kontrollert denne ettermiddagen og kvelden fikk tilbud om spylervæske, twist, is-skrape. Barna fikk Leopold og refleks. Over 50 biler og ca. 110 liter spylervæske, 4 tvistposer gikk med.
 • NAF Namdal var med på den årlige refleksaksjonen i Namdal i slutten av september. Aksjonen er et samarbeid mellom NA, Trygg Trafikk, politiet, Sparebank 1 SMN og NAF Namdal, og sørger for at alle årets førsteklassinger får hver sin refleksvest.
 • På den nasjonale refleksdagen 20. oktober var det mange avdelinger som hadde arrangement. I Stavanger hadde avdelingen refleksaksjon flere steder, blant annet på Eiganes hvor de delte ut reflekser sammen med lærere og foreldre.
 • Avdeling Indre Nordmøre markerte årets refleksdag og delte ut refleksvester
 • Avdeling Fjordane og Ytre Sogn markerte refleksdagen med å legge ut reflekser på blant annet NAF Senter Førde, Mjølkerampen på Sande, Rådhuset i Gaular og Joker Viksdalen, samt butikker og rådhus i Hyllestad.
 • Ved Våge skule, Bømlo, hjalp NAF til med å vise barn og foreldre hvor stor forskjell refleksen utgjør. Skolen håper markeringen på den nasjonale refleksdagen blir en årlig tradisjon, i følge lokalavisen Bømlo-Nytt.
 • NAF Nedre Romerike delte ut reflekser til alle elever ved Skjetten skole. Det ble også delt ut gratis reflekser ved handlesentre og trafikkterminaler i distriktet. NAF vil at myke trafikanter skal synes i høstmørket.
 • NAF Ålesund og Omegn var med på refleksløp sammen med Barnas Røde Kors Ørskog tirsdag 8. november. Over 30 barn var samlet i høstmørket til refleksløp, demonstrasjon av refleks og refleksvester, og popkorn fra bålpanna og varm saft. NAF avdeling Ålesund og Omegn stilte opp med refleksbrikker til refleksløypa.
 • I tillegg var Naffen aktivt med på flere av refleksaksjonene til NAF Ålesund og Omegn. Naffen ble intervjuet av lokalradioen og delte ut reflekser og Naffen-boksen i barnehager og kjøpesenteret AMDI Moa. Det ble også delt ut reflekser på alle Statoil-stasjoner, på Dekkmann og andre plasser.
 • 8.november deltok lokalavdelingen Moss og Omegn for 27. gang på refleksdemonstrasjon i Mossehallen for 1.klassingene i distriktet. Om lag 670 elever fikk oppleve hvor viktig det er med refleks i mørket, og fikk blant annet oppleve sykkel med og uten riktig lyst montert. Avdelingen gir også ut gratis refleks til de som kommer innom NAF Senter Moss.
 • NAF Nordre Salten har i år som tidligere delt ut refleksvester til fjerdeklassingene i distriktet.

Har du tilbakemeldinger på denne artikkelen? Ønsker du flere nyhetsbrev med informasjon om lokalavdelingenes arbeid? Send innspill på e-post til forbundskontoret@naf.no