Funnene ble samlet i en rapport som ble omtalt i Dalane Tidende. Testkjøringen viste hvor viktig det er med riktig montert utstyr, da kvaliteten på dekningen ble vesentlig bedre etter en sjekk av jordingen på bilens antenne.

Som følge av NAF Egersund sine testkjøringer reiste NRK for å gjøre nye målinger i området i samarbeid med lokalavdelingen. NAFs lokalavdeling ved Gunvald Surdal møtte representanter fra NRK og P4 vedrørende DAB-dekningen i området.

Ved ny testkjøring ble det oppdaget mindre områder der lyden ble dårlig. Gunvald Surdal hadde en representant fra P4 i bilen sin, og da de passerte et hytte-område ved Riksvei 45, ble det varslet at det ble vurdert å gjøre forbedringer der.

Det ble under testen avdekket et par sendere som forstyrret hverandre og skapte dårlig lyd fordi de ikke var synkronisert. Dette skulle de se nærmere på.

Testrunden avdekket altså at det er områder med rom for forbedringer rundt Egersund, og var også en viktig påminnelse om at DAB-utstyret må være riktig montert.

Forbrukeravdelingen i NAF har gjennom en åpen invitasjon til medlemmene om å registrere manglende DAB-dekning i hele landet fått inn svært mange registreringer. Mer enn 1000 registeringer har kommet inn, og det jobbes med å sette sammen en presentasjon av disse.

Dette arbeidet kan være med å gi forbedringer for medlemmene i områder med for dårlig DAB-dekning.

Til orientering: Slik følger NAF opp overgangen fra FM til DAB:

 • Forbrukeravdelingen, v/ Anne Haabeth Rygg (epost: anne.rygg@naf.no, tlf. 934 59 650), koordinerer NAFs arbeid med DAB
 • Vi har oppfordret medlemmene til å rapportere inn opplevelsen av DAB-dekning på siden: https://www.naf.no/artikler/dab-test/
 • Resultatene blir formidlet til myndighetene for oppfølging og forbedring av dekningen. De første resultatene kan du se her.
 • Vi fortsetter å teste løsninger for å få DAB+ i bilen og gi råd om dette. Dette formidles i media og på våre nettsider.

Hva kan du gjøre som tillitsvalgt:

 • Vi setter stor pris på at dere tester dekningen i deres distrikt og deler resultatene med oss. Bruk gjerne skjemaet på testsiden. 
 • Vær nøye med å følge «bruksanvisningen» på testsiden vår for riktigst mulig resultat.
 • Vær også oppmerksom på at tap av signal kan skyldes at du kommer inn i nytt DAB-område. Sett radioen/adapteren på service follower hvis du har det, eller scann på nytt der du mister signalet.
 • Ved spørsmål om DAB i ditt distrikt, testing eller liknende, kontakt gjerne Forbrukeravdelingen som kan veilede videre.
 • Mediehenvendelser som gjelder DAB koordineres og håndteres sammen med kommunikasjonsavdelingen
 • Erfaringer fra NAFs tester av DAB-dekning og mottakerutstyr: 
  Det er svært viktig at mottakere og antenne er riktig montert. Antennes skal gjerne jordes til karosseriet på bilen. Dette kan være vanskelig å gjøre godt nok uten profesjonell hjelp.
 • Se også våre tester av utstyr og av ettermontering av DAB+ i bilen.