Motorsport

NAF er en medlemsstyrt demokratisk organisasjon og vi har i mange år jobbet for en nødvendig demokratisering av norsk bilsport. På styreledersamlingen i januar 2015 orienterte vår daværende president om utfordringene i at modellen norsk bilsport er organisert i, etter vårt syn ikke er demokratisk.

I mars 2015 valgte KNA og ekskludere NAF, AmCar og MA fra NBF. Konsekvensen var at disse ikke kunne drive med bilsport, og basert på forsikringsmessige forhold ble vi anbefalt av juridiske rådgivere å avvikle vårt forhold til bilsporten. AmCar og MA tok da beslutningen å trekke seg. Vi fikk deretter i stand en skriftlig avtale med KNA gjeldene ut 2016 som inneholdt en garanti om at NAF ved en eventuell ulykke ikke skulle lide økonomiske tap. I løpet av avtalens gyldighet håpet vi at møtevirksomhet mellom FIA, KNA og NAF skulle føre til et forslag som representerte en medlemsstyrt demokratisk modell.

Dette arbeidet har dessverre ikke ført frem, og i Hovedstyremøtet 25. november ble det gjort enstemmig vedtak om å avvikle NAFs forhold til NBF.

Les mer om dette her

Styreledersamling

Styreledersamlingen 2017 vil gå av stabelen 27.-28. januar på Quality Olavsgaard Hotell. Informasjon om program og påmelding blir sendt fra Forbundskontoret i disse dager.

Hovedtema for samlingen blir strategiarbeidet som har pågått hele 2016. Hovedstyret vil fremme konkrete planer for hvordan vi ser for oss at NAF skal jobbe i fremtiden. Det vil også bli gitt informasjon om viktige planer for 2017, innen trafikksikkerhet og politisk arbeid frem mot Stortingsvalg 2017.

Vel møtt til en innholdsrik samling!

Andre saker

Ellers har Hovedstyret behandlet saker omhandlende strategi og drift. Referat blir publisert på vanlig måte når dette er ferdigstilt.