Et forslag om nye regler for lading i borettslag er ventet fra regjeringen før sommeren. Det er forventet at lovendringen vil gi andelshaverne i borettslag rett til å sette opp ladepunkt for elbiler og ladbare hybridbiler, og at det må foreligge saklig grunn for at styret skal nekte dette. Sameier har hatt slike regler siden 1. januar 2018.

- Vi mener at forslaget kommer lovlig sent. Nå er det uvissheten som gjelder for mange, fordi loven ikke er klar til denne vårens generalforsamlinger. Etter at lovforslaget er lagt fram skal det også behandles og vedtas av Stortinget, og det betyr at det vil gå enda mer tid, sier Sødal. - Vi frykter at reglene ikke er på plass før i 2021, fortsetter han.

Dette har tatt lang tid, spesielt med tanke på at det forelå et utkast til en lov for ett år siden.

- Halvparten av alle nye biler som selges i dag er elbiler, og da må folk også kunne lade. Hjemmelading er fortsatt den viktigste ladingen for folk flest. Lading hjemme er også viktig for de som velger seg en ladbar hybrid, sier han.

Én av fire kan ikke lade der de bor, og den problemstillingen er typisk for mange som bor i borettslag. Derfor er de nye reglene etterlengtet for mange som har eller planlegger å skaffe seg elbil eller ladbar hybrid.

Sødal beroliger beboere som er engstelige for at de må betale for andres lading:

- De nye rettighetene vil i alle tilfelle ikke bety at elbileiere og de som har en ladbar hybrid kan gjøre som de vil. Det vil ikke bli slik at man kan sette opp ladepunkter og deretter sende regningen til styret, sier han.

Styret kan fortsatt nekte beboere å sette opp ladebokser, om det er saklig grunn. Saklig grunn vil for eksempel kunne være tilgang til strøm i området. Den som setter opp ladepunkter selv må fortsatt betale alt selv, med mindre generalforsamlingen bestemmer seg for en samlet utbygging.

- Lovendringen er viktig. Mange steder vil de nye rettighetene sette i gang en nødvendig og viktig debatt på generalforsamlinger om hvorvidt ladeutbyggingen bør gjøres i fellesskap eller ikke, hvor mange ladepunkter som skal settes opp, om tempoplan, om tilgang til strøm og om kostnadsfordeling mellom andelshaverne, sier han.