Elbilpolitikken og virkemidlene fungerer. Men lading er i ferd med å bli en flaskehals i en ellers vellykket satsing på elbil i Norge.

Myndighetene må være mer ambisiøse og stimulere og sette krav slik at vi får flere ladestasjoner i Norge.

NAF mener disse syv tiltakene må iverksettes:

1. Massiv utbygging av hurtigladere

Regjeringen må gi ENOVA et måltall for ladepunkter til elbiler som henger sammen med vedtatt utvikling for elbiler. Enova har de siste to årene støttet bygging av 230 hurtigladere langs hovedfartsårer landet rundt, men fortsatt mangler over 200 kommuner hurtigladere.

Det er et stort behov for hurtigladere for å holde tritt med utviklingen. Størstedelen trengs de nå og de nærmest årene. Fra 2020 må vi over på lynladere for å få god hurtigladere for bilene som kommer med lang rekkevidde og store batteripakker.

2. Krav til nye parekeringsplasser

Alle nybygg som settes opp må få krav om at minst 20 prosent av parkeringsplassene skal settes av til ladbare kjøretøy. I dag finnes det ikke en slik regel. EU har vedtatt 10 prosent, men det er for lavt for Norge.

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Bli medlem i dag

3. Momsfritak på hjemmeladere

NAF mener det må innføres momsfritak på kjøp og installasjon av hjemmeladere. En profesjonelt installert hjemmelader reduserer faren for brann, og den gir både større effekt sammenliknet med en vanlig stikkontakt. De fleste med elbil lader hjemme, og svært mange har tilgang på parkeringsplass der de bor.

4. Ikke lov å nekte lading

Styrer i borettslag skal ikke kunne nekte beboerne å lade, uten svært god grunn. I dag gjelder dette kun sameier. 

Siste nytt fra motor.no
MOTOR.NO
33 mil og varslet prisbombe

Svært konkurransedyktig pris og solid rekkevidde skal lokke kundene til Opels andre helelektriske bil. Foreløpig er bare rekkevidden klar: 33 mil.

Ypper til kamp i barnehagen

Skoda dro duken av sin aller første hel-elektriske bil i ettermiddag: Citigo-e iV kommer med samme attributter som de andre småtassene VW e-up! og Seat Mii-electric. Skal de vinne kampen i barnehagen, kan prisen bli deres største fordel.

Pengekrisen vokser hos Tesla

Pengene renner ut hos Tesla, og nå skal kostnadene strupes. Absolutt alle kostnader skal heretter godkjennes personlig av konsernets økonomidirektør. Hvert 10. utlegg skal godkjennes av Elon Musk selv.

5. Lær av de beste

Storbykommunene må lære av Oslo og Trondheim. Det gjelder både omfanget av lademuligheter for elbil langs kommunale veier, og å etablere en ordning for støtte til boligbyggelag og sameier som vil bygge ut ladepunkter.

6. Statsstøtte til byggelag

NAF vil etablere en statlig styrt støtteordning for de kommunene som vil hjelpe byggelag og sameier i sin kommune med å bygge ut ladeplasser.

7. Offentlig støtte til drift av hurtigladere

Jo lenger bort fra byene, jo dårligere er dekningen av ladere. I Finnmark er det for eksempel svært tynt utbygget med hurtigladere. Tilskuddsordningen til Enova må - i alle fall i en overgangsperiode - utvides til å inkludere drift av hurtigladere i kommuner med lavt antall elbiler der det foreløpig ikke vil være lønnsomt å etablere ladestasjoner.