Derfor ber NAF regjeringen om å få på plass flere destinasjonsladere før sommeren.

Det er vanskelig å si hvor lenge de strenge restriksjonene for å stoppe smitten av korona vil vare, men at sommeren blir annerledes enn vanlig er svært sannsynlig.  

- Nå er tiden for å forberede oss for tiden etter de strengeste reiserestriksjonene, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.  

Få på plass en støtteordning

Regjeringen må raskt få på plass en støtteordning for destinasjonsladere for elbiler på hoteller, veikroer, campingplasser, utfartssteder og kjøpesentre rundt om i Norge. 

Destinasjonsladere er ladere som plasseres på kommersielle steder hvor folk stopper for å handle, spise, gå turer osv. Spesielt er det viktig å på plass tilbud om lading der folk overnatter 

– Det dreier seg om å lade når du stopper, framfor å stoppe for å lade, forklarer Sødal.

Destinasjonsladere vil lette trykket på hurtigladenettverket

Omfanget av destinasjonsladere i Norge er for lavt. Veksten i elbiler er raskere enn veksten i antall ladereFlere destinasjonsladere vil også lette trykket på hurtigladenettverket.  

Hvis elbilistene er trygge på at de kan lade når de kommer frem til destinasjonen, vil de kun være avhengige av kortere ladestopp underveis for å nå frem.   

Destinasjonslading inn i ordningen for parkeringsanlegg og borettslag

Regjeringen har lovet en statlig støtteordning for ladere i parkeringsanlegg og borettslag. Denne ordningen bør utvides til å også inkludere destinasjonsladere, og komme på plass raskt, som en enkel og ubyråkratisk ordning.