Kort fortalt om lading i borettslag:

  • Borettslagsstyrene kan fortsatt nekte lading av elbiler.
  • NAF har kjempet for en lov om rett til lading.
  • En statlig støtteordning er nødvendig.

Lovendringen NAF har jobbet for lenge er dermed endelig ute. Denne retten sidestiller borettslag med sameier.
I borettslag kan fremdeles styret nekte folk ladeplass uten noen spesiell grunn. Nå har et lovforslag fra regjeringen blitt sendt på høring. I forslaget får beboerne i borettslag rett til å sette opp ladeplass, og borettslagsstyrene må framover ha en såkalt saklig grunn for å nekte beboerne ladepunkter. Tilsvarende regler gjelder allerede for sameier i dag.

Tidligst i 2020

NAF har etterlyst dette lenge. At lovendringen nå kommer på høring er ikke et sekund for tidlig. Men dette er ennå ikke endelig i mål. Høringsfristen er september 2019 og deretter skal regjeringen sende et forslag til Stortinget for endelig vedtak. NAF tviler på at lovendringen blir gjeldende før tidligst fra 2020.

Last ned NAFs ladeplan her!

Hjemmelading avgjørende

Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at om lag én av fire ikke kan lade hjemme. Myndighetenes mål er at fra 2025 skal alle nye biler være nullutslippsbiler. Har man ikke muligheten til å lade der man bor, vil overgangen til elbil bli langt vanskeligere.

Forslaget fra regjeringen vil bidra til å gjøre livet som elbilist enklere om du bor i et borettslag, sier Sødal.

Flere tiltak må til for å få ladere til folket

Selv om det blir enklere å få satt opp ladepunkt i borettslag, er det flere tiltak som må til for å komme i mål for å sikre hjemmelading til folk.

Mange borettslag sliter med å ta kostnaden for å oppgradere el-anlegg slik at folk kan få ladepunkt. Derfor vil NAF at det kommer en statlig styrt støtteordning for de kommunene som vil hjelpe byggelag og sameier med å bygge ut ladeplasser.

NAF venter på støtteordning

Signalet fra regjeringen er at de vil gi økonomisk støtte til ladepunkt i borettslag, sameier og garasjelag. Dette er gode signaler, men NAF venter fortsatt i spenning på om det kommer en konkret støtteordning.

Det er viktig at hjemmelading skjer trygt og effektivt. En profesjonelt installert hjemmelader reduserer faren for brann, og den gir større effekt sammenliknet med en vanlig stikkontakt. Mange veggladere åpner også for å styre ladingen til tider av døgnet hvor strømprisen er lavere, som er bra både for forbrukeren og samfunnet.

NAF mener for øvrig det må innføres momsfritak på kjøp og installasjon av hjemmeladere.

Les mer om NAFs ladeplan og hva vi mener må gjøres for ladeinfrastruktur i Norge.

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon