Kort fortalt:

  • En ny trafikkforsikringsavgift er foreslått for eiere av elbil.
  • Vi frykter at perioden med avgiftsfrie elbiler er over.
  • Det blir heller ingen støtte til lading i borettslag denne.

Elbilpodden om statsbudsjettet

Alle biler kan bli dyrere

Regjeringen foreslår blant annet å gjøre det dyrere å eie elbil, ved å innføre en ny trafikkforsikringsavgift på 2062 kroner på elbil.  

Når vi samtidig vet at både Høyre og Ap er klare til å innfase moms på elbil fra 2022, frykter vi at forslaget til statsbudsjett fra regjeringen er startskuddet for økte avgifter på elbil, og at perioden med avgiftsfrie elbiler er over.

Vi mener dette er for tidlig. Siden det fremdeles skal lønne seg å velge elbil, er risikoen for at politikerne starter en avgift-spiral der alle nye biler blir dyrere er stor. Det er dårlige nyheter både for trafikksikkerheten og miljøet. 

Ingen støtte til lading i borettslag 

Heller ikke andre viktige bidrag til elbil-skiftet er prioritert i neste års statsbudsjett. Regjeringen følger ikke opp løftene om å etablere en støtteordning for lading i borettslag. Det er heller ingen tydelig beskjed til Enova om å få på plass et ladenettverk som følger veksten i elbiler, slik NAF har krevd. 

Allerede nå henger ikke ladeutbyggingen med på veksten i antall elbiler på veiene. Da er det overraskende at det ikke kommer noe i forslaget til statsbudsjett som sørger for økt utbygging. Lading er avgjørende for å nå det politiske målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025.

Kommer det endringer i endelig budsjett? 

Det som er lagt frem er et forslag til statsbudsjett for 2021. Nå starter høringsrundene i komitéene på Stortinget før budsjettet vedtas i desember. NAF skal i høringene kjempe for at du som medlem ikke skal økte avgifter på eie og kjøp bil.