NAF har foreløpig rundt 50 000 medlemmer med elbilSamtidig er NAF, med nær en halv million medlemmer, den største medlemsforeningen i Norge for de som skal skaffe seg elbil i årene fremover. Med utviklingen de siste årene er det slutt på at det er de teknologi-interesserte er de som kjøper elbil. Nå er over halvparten av alle nye biler som selges elbiler, og stadig flere finner en elbil som passer til deres behov 

Når antall elbilister øker raskt har det avdekket at vi er bakpå i forhold til antall ladere og hvor enkelt det er å lade. Det må bli like enkelt å lade og like enkelt å finne en ledig lader som det er å fylle bensin eller diesel i dag. 

At vi ligger etter vises av disse funnene: 

 • Tre av fire elbilister sier at de ønsker flere hurtigladere langs veiene 
 • 50 prosent ønsker flere destinasjonsladere på hoteller og kjøpesentra 
 • Mange etterlyser økt effekt, bedre skilting og lavere priser.  

Veksten i antall ladepunkter har vært lavere enn veksten i antall elbiler: 

 • Fra 2016 til 2018 økte antall ladepunkter i Norge med 40 prosent.  
 • I samme periode økte antall elbiler med 100 prosent.  

Stor enighet i bransjen om hva som skal til 

Alle de store ladeoperatørene deltok på NAFs lademøteDe var enige om minst to ting: 

 • Hovedregelen er at markedet skal styre utbyggingen av lading. 
 • Staten må bidra der det ikke er nok folk til at det lønner seg å bygge ladere. 

Fra Klima- og miljødepartementet, som har ansvaret for ladeinfrastrukturen, møtte statssekretær Matthias Fischer (V). Han var tydelig på at regjeringen vil ha en markedsbasert utbygging av ladenettverket og at ladekøer bør være et signal om mer utbygging. Han erkjente også at den spredte bosettingen i Norge krever at staten må bidra en del plasser. Det er Enova som stiller opp der markedet svikter.  

Alle de andre som deltok i møtet var enige i dette. Markedet kan ikke løse ladingen i hele landet, det trengs gode støtteordninger for å sikre ladetilbudet i hele landet. 

Et eksempel på en ladeoperatør som har benyttet seg av støtte fra Enova, er Vattenfall som foreløpig er en liten aktør i Norge, men stor i Europa. De har startet med å bygge ut ladere i Troms og Finnmark med støtte fra Enova. 

Andre rammevilkår må gjøres enklere 

De fleste av ladeoperatørene beskrev også at de sliter med to ting: 

 • Byggesaksbehandling som i mange kommuner er altfor lang. 
 • Dyrt å koble seg på strømnettet en del steder. 
 • Dyr strøm i grisgrendte strøk. 

For å rydde det siste punktet av veien, har Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslått et fradrag som skal gjøre strømmen rimeligere for hurtiglading der det er lite trafikk. Det er ikke vedtatt enda, men det meste tilsier at det vil komme. 

Når det gjelder byggesaksbehandling varierer det fra kommune til kommune. Noen steder går det raskt, andre steder veldig sakte. Flere av ladeoperatørene uttrykte frustrasjon over dette.  

Det at det er dyrt å koble seg til strømnettet en del steder er heller ikke enkelt å løse. Siden alle skal behandles likt når det gjelder å legge strøm til både hus, hytter, industri og ladeplasser, krever det en lovendring om elbil-lading skal særbehandles. 

Disse deltok på samrådet om lading 

 • Klima- og miljødepartementet 
 • Grønn Kontakt 
 • Fortum 
 • Circle K 
 • Ionity 
 • Kople 
 • Clever 
 • Vattenfall 
 • Tesla 
 • Norges Vassdrags- og energidirektorat. 
 • Statens Vegvesen 
 • Samfunnsbedriftene 
 • Virke servicehandel 

Fikk du ikke sett streamingen av lademøtet? Da kan du se det her