EU: Vil ha flere ladere og enklere betaling

EUs transportkomité vil at elbilladere skal være tilgjengelig hver 60. kilometer langs hovedveiene i Europa.


To elbiler står med lader plugget i.
EUs transportkomité etterlyser flere elbilladere. © NAF

Som en del av EUs klimapakke “Fit for 55”, som handler om å redusere klimagassutslipp med 55 prosent fra 1990 til 2030, jobber EU med å legge bedre til rette for elbiler.

Denne uken stemte et klart flertall i EUs transportkomité for flere tiltak som skal gjøre det enklere med elbil i Europa, blant annet enklere betaling for lading og raskere utbygging av ladestasjoner.

– At EU presser på for bedre hurtigladeinfrastruktur er et tydelig signal om hvilken vei det går. EU sier at det innen 2035 er slutt på forbrenningsmotor i nye biler, og nå er de i ferd med å vedta standarder for en ladeinfrastruktur som gjenspeiler denne framtiden, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Braadland har det siste året jobbet opp mot Brussel for å påvirke utfallet av rapporten.

NAFs myndighetskontakt Thor Egil Braadland
Thor-Egil Braadland, myndighetskontakt for NAF. Foto: Kjersti Stuestøl / © NAF

Enkel betaling

Forslaget i transportkomiteen ble vedtatt med 36 mot to stemmer. Komiteen vil at EU-landene skal sette obligatoriske minimumsmål for utbygging av ladenettverket, og at landene innen 2024 skal presentere en plan for hvordan de skal nå målet.

Komiteen er opptatt av at det skal være enkelt for elbileiere å betale for lading, og at prisen skal være oppgitt per kWh for elbiler og per kg for hydrogenbiler. Prisen skal ifølge komiteen være rimelig, sammenlignbar og tilgjengelig for alle kjøretøymerker.

– Det siste vi har fått med oss er at transportkomiteen har tatt inn kravet om åpen, digital lading. Det er et stort skritt framover om dette kommer på plass, fordi det betyr at man kan bruke sin ene favorittapp til å betale for lading, framfor 10-15 apper som i dag. Det var ikke inne i det opprinnelige forslaget fra Kommisjonen, og om og når dette blir endelig vedtatt er det et stort gjennomslag for NAFs linje i denne saken, sier Braadland.

Digital oversikt over ladere

I skissen som ble stemt gjennom i komiteen er det foreslått at ladestasjoner for elbil skal være tilgjengelig hver 60. kilometer langs hovedveiene i Europa innen 2026. Hydrogenstasjoner skal være å finne hver 100. kilometer.

– Krav om ladestasjoner hver 60. kilometer er først og fremst et viktig og etterlengtet signal om behovet for flere hurtigladere på kontinentet, og et varsel om hva som kommer i bilparken. Vi har ment at det er viktigere med noen få store ladeplasser enn mange små, fordi sjansen da er større for at man faktisk finner en ledig lader når man kjører inn på ladeplassen, sier Braadland.

Medlemmene i transportkomiteen ønsker at det utvikles en digital oversikt innen 2027 hvor man kan se informasjon om ladernes tilgjengelighet, ventetid og priser.

– Utviklingen av infrastruktur for bærekraftig drivstoff spiller en viktig rolle i overgangen til en klimavennlig transportsektor. Ved å utvide ladenettverket raskere gjør vi overgangen til klimavennlig transport enklere for folk og industrien, sier komitémedlem Ismail Ertug fra Tyskland.

Resultatene fra EUs transportkomité er et langt steg mot flere ladere og enklere betaling i Europa, men det gjenstår fortsatt flere skritt før forslaget vedtas endelig. Hvis EU-parlamentet som helhet godkjenner forhandlingsskissen, kan EU-parlamentet begynne samtaler med EU-Rådet (transportministrene i de ulike EU-landene) for å bli enige om en endelig lovgivning.

Publisert: 7. oktober 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023


Les også


Fant du det du lette etter?