– Hvor ble det av ladestrategien, Barth Eide?

Regjeringens ladeplan har vært varslet denne høsten, men uteble fra statsbudsjettet for 2023.


Mann med briller som snakker i mikrofon
Espen Barth-Eide. Foto: Kjersti Stuestøl / © NAF

I Hurdalsplattformen som ble lagt frem av regjeringen for ett år siden, sto det at regjeringen ville “utarbeide en nasjonal ladestrategi hvor Statens Vegvesen får en rolle i å planlegge et sammenhengende ladeinfrastrukturnett”.

Vi skriver nå 6. oktober, og ladeplanen glimrer fortsatt med sitt fravær.

–Regjeringen har lovet å komme med en ladestrategi før jul. Statsbudsjettet er den perfekte anledningen til å lansere den, men den anledningen benyttet ikke regjeringen, Det er skuffende og overraskende, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

I Statsbudsjettet for 2023 står det fortsatt kun at "strategien vil bli lagt frem i løpet av 2022."

70.000 flere elbiler siden mars

Statens vegvesen og Miljødirektoratet la i mars frem kunnskapsgrunnlaget til regjeringens arbeid med en nasjonal ladestrategi.

Siden da har det kommet ytterligere 70.000 elbiler på norske veier.

I kunnskapsgrunnlaget skrives det at det må bygges mellom 6 000 og 10 000 hurtigladere på 50 kilowatt (kW) eller mer fram mot 2030.

I en høringsrunde spilte NAF inn at dette antallet er for høyt fordi Statens Vegvesen og Miljødirektoratet har lagt inn for lav effekt på laderne. Tiden med 50 kilowatts-ladere er forbi.

I NAFs egen laderapport har medlemsorganisasjonen beregnet at det trengs 5000 ladere frem mot 2030. Forutsetningen er at de må ha en effekt på 150 kW eller høyere. Det er viktig for å redusere ladetiden og for å betjene biler som kan lade på stadig større effekt.

Rådgiver lade- og batteriteknologi
Jan Tore Gjøby. Foto: Eirik Aspaas / © NAF

Dette er fremtidens ladeinfrastruktur

– God ladeinfrastruktur er svært viktig for å nå 2025 målet, sier Jan Tore Gjøby, rådgiver for lade- og batteriteknologi i NAF.

Med over hundre tusen nye elbiler på norske veier hvert år framover må infrastrukturen henge med. Han understreker viktigheten av at myndighetene må på banen for at utbyggingen både har klare rammer og ikke minst kan foregå effektivt.

Han mener det spesielt er viktig at myndighetene krever at ladenettverkene har åpne kommunikasjonsløsninger for å sikre enkle og effektive betalingsløsninger.

En god ladestrategi må derfor på banen så snart som mulig for å sikre at utbyggingen av ladeinfrastruktur kan følge antallet elbiler på norske veier.

NAF etterlyser tre ting i ladeplanen:

  • Nå er EU i ferd med å vedta regler for enklere lading, og disse reglene må Norge ta tak i og innføre raskt. I dag må en godt forberedt elbilist ha installert 10-15 apper, ved å innføre såkalt «e-roaming» greier man seg med sin ene favoritt-app på alle ladeplasser i Norge og EU.

Les også: Nå vedtar EU enklere lading

  • Det andre er å få på plass flere store ladehubber langs veiene. I dag er den norske standarden mange steder to ladere på 50 kilowatt (kW), som er for svakt lader for sakte og er for få. I praksis blir man gjerne kjørende rundt for å lete etter ledige plasser. Ved å samle flere ladere som lader raskere på samme sted, er sjansen større for at du finner en ledig plass og kommer deg raskere videre på turen, sier han. 
  • Det tredje er å følge opp regjeringspartiene og SVs enighet fra 2021 (klimameldingen) om å gjøre det enklere å sette opp skilting til ladeplasser.

Publisert: 6. oktober 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023


Les også


Fant du det du lette etter?