NAF-nei til ny veiavgift på elbil

Et utvalg fra Skatteetaten og Statens vegvesen vil innføre kilometeravgift for elbiler. – Dette bør aldri slippe gjennom politisk behandling. Her velger man løsningen som gir mest mulig penger inn til staten og størst mulig ulempe for trafikantene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.


Elbiler kjører på fjellet
Foto: Tomm W. Christiansen

Statens vegvesen og Skatteetaten har utredet veiprising på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Utvalget anbefaler en ny kilometerbasert veiavgift på elbil og trinnvis innføring av veiprising for tunge kjøretøy. Samtidig vil alle andre bilavgifter bestå, og bompengeinnkreving fortsette som før.

Tydelige krav fra NAF

– Av alle måter å innføre veiprising på, peker de på den som er dårligst for trafikantene. Dette er ikke den radikale omveltningen av bilavgiftene som politikerne har bestilt, sier Handagard.

NAF har lenge pekt på behovet for å utrede veiprising, altså en annen måte å kreve inn avgifter som gjelder bruk av bil. I dag kreves disse avgiftene inn gjennom et tillegg i literprisen på bensin og diesel, mens det ikke er veiavgift på elbil.

Kravene har vært tydelige: Avgiftstrykket må ikke øke, personvernet må ivaretas og bompengene må fjernes om veiprising skal være aktuelt. Utvalget fra Skatteetaten og Statens vegvesen vil imidlertid legge nye avgifter på toppen av de gamle, og beholde dagens bompengeinnkreving.

– Her går man glipp av sjansen til å få til mer rettferdige bilavgifter som gjør det billigere å bruke bilen der det er lite kø og trafikk. I stedet vil de innføre en ny, flat avgift på all kjøring. Politikernes oppgave blir å sikre at avgiftsopplegget ikke bare tar hensyn til at staten trenger penger, men at hverdagsreisen for bilistene blir bedre og rimeligere, sier Handagard.

Velger nest dårligste løsning

NAF har påpekt behovet for å se på hele bilavgiftssystemet på nytt, inkludert bompenger og kjøpsavgifter på elbil. Men i stedet for å tenke helhetlig, kan det bli enda flere nye avgifter på toppen av de som er underveis.

– Presset på å øke avgiftene på elbiler øker. Sammen med kjøpsavgifter vil en ny kilometeravgift slå dårlig ut for alle som har og planlegger å skaffe seg elbil. Når man heller ikke gjør noe med de andre bilavgiftene, er dette i praksis bare en ekstraskatt for å skaffe penger inn i statskassa, sier Handagard.

Utvalget peker selv på at av de fire konseptene de har utredet, velger de å gå videre med det som de selv beskriver som tredje dårligst.

– Dette lukter av at man vil ha inn mest mulig avgift raskest mulig, fordi inntektene fra bilavgiftene går ned i takt med at flere kjøper elbil, sier Handagard, og fortsetter.

– Da man begynte å se på veiprising som system, handlet det om å gjøre prising av bruk av veien mer rettferdig og smartere enn i dag. Løsningen de velger er så langt fra dette som man kommer.

Publisert: 23. november 2022

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Ingunn Handagard,

Les også


Fant du det du lette etter?