To ganger i året tester NAF og Motor rekkevidden og ladehastigheten på elbiler. Testen gjennomføres fast sommer og vinter, og utvides med nye modeller ettersom de kommer på markedet. Bilene kjøres samme rute hver sesong, for å kunne sammenligne resultatene. Bilene kjøres samtidig med like innstillinger. Les hovedsaken her.

Opel Ampera-e*

Pris: 367 900 kr
Batteri: 60 kWt
WLTP-rekkevidde: 423 km
WLTP-forbruk: 16,5 kWt/100 km

Kort fortalt om Ampera-e:

  • Skal lade 150 kilometer på 30 minutter. 
  • På sommeren brukte vi 84 minutter på å lade fra 6 til 80 prosent.
  • På vinteren brukte vi 90 minutter på å lade fra 0 til 81 prosent. 

*Testbilen kan avvike noe fra standardmodell.

Slik lader Opel Ampera-e

Opela Ampera-e lader med CCS-kabel og skal kunne lade med 50 kW.

Selv oppgir Opel at du kan lade 150 kilometer på 30 minutter. De skriver heller lite om effekt eller hvor lang tid du bruker på å hurtiglade til 80 prosent.

I sommer brukte vi 84 minutter på å lade fra 6 til 80 prosent. For å sette dette opp mot Opels påstand, gjør vi et regnestykke. Hvis vi legger rekkevidden vi oppnådde i sommerens test til grunn så ladet den 199 kilometer på 30 minutter. Dette var imidlertid under rimelig ideelle forhold.

I vinter brukte vi 90 minutter på å lade fra 0 til 81 prosent. Når vi ser på forbruket Ampera-e hadde under rekkeviddetesten vår i vinter, fikk vi 79 kilometer på 30 minutter. 

Det er altså stort sprik på hvor effektivt Ampera-e lader om sommeren sammenlignet med vinteren. 

Derimot overpresterer Ampera-e i sommerens ladetest. Vi registrerte at bilen ladet med mellom 52 og 54 kW frem til rundt 45 prosent. Bilen er oppgitt å lade med 50 kW, så spørsmålet er om effekten oppgitt hos Ionity er feil.  

 

SAMMENLIGN: I grafen over kan du sammenligne våre resultater fra begge testene, og se hvordan bilene lader på sommeren og på vinteren.

Det er flere faktorer som avgjør hvor raskt (med hvor høy effekt) batteriet lades. Et varmt batteri tar imot mye strøm raskere enn et kaldt batteri. Hvor tomt eller fullt batteriet er når du begynner å lade, spiller også inn.

Ladingen foregår ofte sakte i starten og mot slutten for å skåne batteriet. Du får høyest ladefart når batteriet er rundt halvfullt, litt avhengig av bil. Utetemperaturen kan også ha innvirkning på effekten du får.

Spesielt på grunn av sistnevnte kan det være vanskelig å oppnå effekten produsentene lover på vinteren.

Under sommertesten ladet vi alle bilene under optimale elbilforhold, og det var mellom 15 og 20 varmegrader. Alle bilene ble kjørt i to timer før ladetesten, slik at vi sørget for at alle bilene hadde driftsvarmt batteri før lading.

Under vintertesten ladet vi alle bilene under samme vinterforhold. På testdagen var det mellom 0 og 2 minusgrader, og her sørget vi også for at de hadde driftsvarmt batteri før lading.

Bilene begynte ladingen når de hadde under 10 prosent batteri og ladet til 80 prosent. Alle bilene ble ladet på Ionity.

Vi har også testet rekkevidden til Ampera-e

Vi har også testet rekkevidden til Opel Ampera-e og kjørt den helt tom for strøm. Sjekk ut den faktiske rekkevidde til Ampera-e

Se alle bilene vi har testet!