To ganger i året tester NAF og Motor rekkevidden og ladehastigheten på elbiler. Testen gjennomføres fast sommer og vinter, og utvides med nye modeller ettersom de kommer på markedet. Bilene kjøres samme rute hver sesong, for å kunne sammenligne resultatene. Bilene kjøres samtidig med like innstillinger. Les hovedsaken her.

Porsche Taycan 4S*

Pris på testmodell:  1.484.200 kr
Batteri: 79,2 kWt
WLTP-rekkevidde: 407 km
WLTP-forbruk: 21,1 kWt/100 km

Kort fortalt om Porsche Taycan 4S:

  • Skal lade til 80 prosent på 22,5 minutter med CCS-kontakt. 
  • Vi brukte 24 minutter på å lade fra 7 til 80 prosent.

*Testbilen kan avvike noe fra standardmodell.

Slik hurtiglader Porsche Taycan 4S

Porsche Taycan 4S lader med inntil 270 kW kW på en CCS-lader. Porsche selv oppgir at bilen bruker 22,5 minutter på å lade fra 0 til 80 prosent.  

Vi brukte 24 min på å lade fra 7 til 80 prosent under sommertesten.

I reklamen for Taycan oppgir også Porsche at du lader 100 kilometer på 5 minutter. Vi sjekket om dette stemmer, basert på forbruket vi hadde i testen. Vi ser to måter å regne ut dette på. Vi kan vurdere det ut ifra øyeblikket bilen begynner å lade, eller de meste effektive 5 minuttene. 

I begge tilnæringene holder Porsche ord; i løpet av de 5 raskeste minuttene vi observerte så ladet den faktisk rundt 12 mil, og i løpet av de 5 første minuttene ladet den i overkant av 10 mil.

Dette til tross for at vi ikke kom opp i 270kW i vår ladetest. Den høyeste registreringen vi fikk var på 252kW. Vi målte et gjennomsnittsforbruk på 1,76kWt på mila under rekkeviddetesten. Med det forbruket endte vi opp med at bilen ladet 106km De første 5 minuttene.

MEN - vi må legge til at etter fem minutter begynner ladehastigheten å falle ganske raskt. Lader du i 10 minutter fikk vi f.eks. 180 kilometer hvilket i og for seg er svært bra, men det betyr at det er nettopp de fem første minuttene du kan forvente over 10 mil, ikke senere i ladeøkten.

Oppgir termpaturen på batteriet 

Med Taycan kan du plotte inn destinasjonen i navigasjonen, så sørger bilen for at batteriet holder 30 grader ved ankomst. Porsche anbefaler sekv å starte ladingen ved denne batteritemperaturen. 

Vi hadde rett under 30 grader ved ankomst, altså ikke helt optimalt, men fikk 249 kW fra første øyeblikk. Bilen holder rundt 250 kW frem til rundt 35 prosent SOC da effekten faller til 200 og så 150 kW. Neste fall i effekten skjer ved 75 prosent. Vi avsluttet ladingen på 80 prosent med 89 kW. 

 

LADING: Grafen viser hvor lang tid det tok å lade til 80 prosent, og hvor mange kilowatt (kW) bilen lader med underveis i ladeøkten. 

Det er flere faktorer som avgjør hvor raskt (med hvor høy effekt) batteriet lades. Et varmt batteri tar imot mye strøm raskere enn et kaldt batteri. Hvor tomt eller fullt batteriet er når du begynner å lade, spiller også inn.

Ladingen foregår ofte sakte i starten og mot slutten for å skåne batteriet. Du får høyest ladefart når batteriet er rundt halvfullt, litt avhengig av bil. Utetemperaturen kan også ha innvirkning på effekten du får.

Spesielt på grunn av sistnevnte kan det være vanskelig å oppnå effekten produsentene lover på vinteren.

Under sommertesten ladet vi alle bilene under optimale elbilforhold, og det var mellom 15 og 20 varmegrader. Alle bilene ble kjørt i to timer før ladetesten, slik at vi sørget for at alle bilene hadde driftsvarmt batteri før lading.

Under vintertesten ladet vi alle bilene under samme vinterforhold. På testdagen var det mellom 0 og 2 minusgrader, og her sørget vi også for at de hadde driftsvarmt batteri før lading.

Bilene begynte ladingen når de hadde under 10 prosent batteri og ladet til 80 prosent. Alle bilene ble ladet på Ionity.

Vi har også testet rekkevidden til Taycan 4S

Vi har også testet rekkevidden til Taycan 4S og kjørt den helt tom for strøm på sommerføre. Sjekk ut den faktiske rekkevidden til Porsche Taycan 4S.

Se alle bilene vi har testet!