Fakta om elbil

NAF skal hjelpe medlemmene over til nullutslippsbiler. Derfor er tilgang på lading for elbil og elbilfordelene viktige. Lading kan bli den store flaskehalsen...

Uten nullutslippsbiler kommer bensin- og dieselbiler til å stige i pris og få begrensninger i bruk for å gjøre dem mindre attraktive. Det handler om klimaet.

Ikke stol blindt på hva som oppgis i reklamene. Målestandarden NEDC er et svært optimistisk anslag på rekkevidde og passer dårlig i Norge.