Når du kjøper elbil betaler du hverken engangsavgift eller moms. Målet med fordelene på elbil er å hjelpe ny teknologi inn på markedet og å få ned utslippene fra transportsektoren. Fordelene på kjøp av elbil varer til 2021, og skal da vurderes på nytt. 

Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler. De lokale fordelene er det opp til lokale myndigheter å vurdere om skal fortsette. Fra 2018 gjelder det halv takst for parkering, ferge og bom for elbiler.

Sentrale fordeler med elbil

Disse reguleres av staten

  • Ingen engangsavgift.
  • Ingen moms ved kjøp
  • 40% firmabilbeskatning
  • Ingen trafikkforsikringsavgift

Lokale fordeler med elbil

Disse reguleres av kommune eller fylkeskommune.
Det er flere kommuner som nå innfører parkeringsavgift og bompenger. Fritaket for fergeavgift varierer også. Så sjekk der du bor og ferdes om hvilke fordeler som fremdeles gjelder. 

  • Mulighet for gratis offentlig parkering
  • Fritak for bompenger flere steder, lavere takst andre steder
  • Kan kjøre i kollektivfeltet
  • 50% takst på bilferjer
  • Fortsatt gratis kommunal lading mange steder, men dette fases ut flere steder, blant annet i Oslo. Her må man nå betale for å stå parkert og lade.