Når du kjøper elbil betaler du hverken engangsavgift eller moms. Målet med fordelene på elbil er å hjelpe ny teknologi inn på markedet og å få ned utslippene fra transportsektoren. Fordelene på kjøp av elbil varer til 2020, og skal da vurderes på nytt. 

Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler. De lokale fordelene er det opp til lokale myndigheter å vurdere om skal fortsette. Fra 2018 kommer det en regel om at lokale myndigheter maksimalt kan ta halv takst for parkering, ferge og bom.

Sentrale fordeler med elbil

Disse reguleres av staten

  • Ingen engangsavgift.
  • Ingen moms ved kjøp
  • Halv firmabilbeskatning
  • 455 kroner i årsavgift

Lokale fordeler med elbil

Disse reguleres av kommune eller fylkeskommune.
Det er flere kommuner som nå innfører parkeringsavgift og bompenger. Fritaket for fergeavgift varierer også. Så sjekk der du bor og ferdes om hvilke fordeler som fremdeles gjelder. 

  • Mulighet for gratis offentlig parkering
  • Fritak for bompenger
  • Kan kjøre i kollektivfeltet
  • Fritak for fergeavgifter
  • Gratis lading på de fleste offentlige ladestasjoner