Fortsatt lave avgifter

I 2019 (januar-april) er nesten annenhver nybil en elbil. Det er blant annet fordi elbilen i dag har et omfattende avgiftsfritak. Når man kjøper elbil betaler man verken moms eller engangsavgift, slik man gjør på bensin- og dieselbiler. Årsaken er at Stortinget har fastsatt et mål om at i 2025 skal alle nye personbiler som selges være nullutslippsbiler, i praksis elbiler. For å nå dette måler er kjøpsavgiftene fjernet. NAF mener at avgiftsfritaket må videreføres på en måte som gjør at man ikke mister 2025-målet av syne.  

Flere modeller til Norge 

Framover vil det utvalget av elbiler i Europa øke, blant annet fordi EU-kommisjonen har gjort to vedtak som kommer til å påvirke bilproduksjonen i Europa framover. Produsenter som ikke følger kravene får store bøter:  

  • Fra 2021 må utslippene fra alle solgte personbiler i EU snitt være 95 gram CO2 per kilometer. Til sammenlikning er snittet for en bensinbil solgt i Norge  102 gram per kilometer, og en dieselbil 134 gram per kilometer (OFV mai 2019). For å komme under kravet på 95 gram kommer det en rekke konkurransedyktige elektriske modeller på markedet senest fra 2021, siden nullutslippsbiler bidrar til å trekke ned snittet.  
  • EU har vedtatten opptrappingsplan for ladebare biler. Den sier at hybrider og elektriske kjøretøy skal utgjøre 15 prosent av nybilsalget i 2025 og 35 prosent i 2030.  

Se og hør Elbilpodden!

Hvilken elbil passer deg? Hvordan finasiere den? Hva må jeg huske på når jeg lader? Vi inviterer aktuelle gjester i studio hver 14. dag og snakker om elbil! 

NAF har kjempet for at elbilsalget i Norge skal regnes med når EU regner ut snittet. Det er fordi vi vil unngå at Norge kommer bakerst i køen når elbilene kommer på markedet. Det har vi fått til 

God og trygg ladeinfrastruktur  

Det bygges for få hurtigladere i Norge i forhold til veksten i antall elbiler. Lading av elbil er i ferd med å bli en flaskehals. Myndighetene må komme opp med en langt mer ambisiøs ladepolitikk enn det vi har sett til nå. NAF har derfor lagt fram en sju punkts ladeplan, om flere hurtigladere, momsfritak på trygge hjemmeladere og innføre lovfestet laderett i boligbyggelag, noe regjeringen nå har fulgt opp