Kort fortalt om NAFs ladeplan til regjeringen

  • Det må bli lettere å lade langs landeveien
  • Ladeoperatørene må få driftsstøtte til ladestasjoner i spredtbygde strøk
  • Det må bli lettere å lade i borettslag, og momsfritak for hjemmeladere

Last ned NAFs ladeplan her!

Enorm vekst, underskudd på ladere

Om veksten i elbiler fortsetter slik myndighetene har planer om, kommer det til å være et stort underskudd av hurtigladere framover. Bare i 2019 er det behov for 1400 nye ladepunkter, ifølge NAFs tall – ladeutbyggerne planlegger for under det halve.

NAF har gitt regjeringen sju konkrete råd til hvordan man kan møte framtidens ladeutfordringer. NAF mener det bør planlegges for til sammen 5 000 nye hurtigladepunkter innen 2025. Samtidig bør effekten i ladepunktene gradvis økes, fordi nye elbiler kommer med stadig bedre evne til å lade raskere. Det vil bidra til å redusere ladekøene og øke effektiviteten, fordi bilene trenger kortere tid på å lade.

NAF mener også at det bør innføres momsfritak på hjemmeladere, for tryggest mulig lading. Mange hjemmeladere gir også muligheten til å automatisk styre ladingen til tidspunkter hvor nettet er mindre belastet.

NAFs sju forslag for en bedre ladeinfrastruktur

  • 5 000 nye hurtigladeplasser mellom byene fram til 2025. Dagens standard på 50 kW ladeeffekt må trappes opp til 150 kW på nye ladepunkter fra 2020, og deretter 350 kW fra 2023.
  • Bedre skilting av ladeplasser.
  • Gjøre det lettere å lade i by.
  • Driftsstøtte til hurtigladere i spredtbygde strøk.
  • Lettere å lade hjemme og på jobb
  • Gjøre det lettere å lade i borettslag og momsfritak på hjemmeladere.
  • Krav om flere ladeplasser i nybygg.

Les mer om de konkrete forslagene i vår ladeplan (pdf).

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon