Kort fortalt om prissammenligningen:

  • Du kan spare mye penger på å sette deg inn i hvor og hvordan din bil lader best. 
  • Pris per kilowatt-time varierer mye fra ladeoperatør til ladeoperatør grunnet ulike prismodeller. 
  • Pris for hurtiglading nærmer seg drivstoffpriser hvis du ikke setter deg inn i betalingsløsninger og valg av riktig ladestasjon.  

Det nye «litermålet» er ikke likt

Som bilist som fyller bensin og dieselbil er vi vant med å sammenligne literprisen på drivstoff. For elbilisten er kilowatt-timer det nye litermålet, men det er ikke nødvendigvis like lett å sammenligne prisene hos de ulike ladeoperatørene som på bensinstasjonene.  

TEST: Så langt kom elbilene

alle-elbilene2019.jpg

Vi har kjørt ni populære elbiler helt tomme for strøm. Les hva som skjedde, og hvor langt bilene kom!

Elbiltesten 2019

I dag betaler elbilisten enten per minutt de opptar ladestasjonen, eller en kombinasjon av minutt og kilowatt-time. Altså ikke per kilowatt-time, slik man gjør på strømregningen hjemme.  

På grunn av måten batteriet lades på, vil forbrukerne oppleve å få ulik mengde strøm på «tanken» hver gang de plugger i en hurtiglader, til tross for at de står samme antall minutter og lader. 

NAF har testet lading med ni elbiler  

En test som Motor og NAF har gjennomført viser et sprik mellom 3 og 10 kroner i ladekostnad pr mil. 

Grønn Kontakts omlegging av prismodellen til en løsning hvor du betaler for tiden du står og effekten du får, slår definitivt ikke ut til forbrukernes beste. Jevnt over er prisene høyere, men utslagene mellom bilene er mindre.  

Circle K kommer ut som den rimeligste av de tre store kjedene, foran Fortum og Grønn Kontakt. 

Vi oppfordrer deg til å gå inn og se om du finner din bil i vår store prisoversikt.

På tide med ny prismodell  

NAF mener at dagens måte å prise strømmen i ladestasjonene på er urettferdig og uforutsigbar, og at tiden er moden for en ny prismodell.  

Testen slår fast at enkelte betaler fire ganger så mye per kWt enn det andre gjør.   

NAF mener at ladeoperatørene i større grad må prise det forbrukerne faktisk får, og ikke hvor lang tid de bruker ved ladestasjonen.  Prisen må være enkel og forståelig for forbrukeren, samtidig som man skal få den strømmen man betaler for.  

Dette taler i utgangspunktet for en ren pris per kilowatt-time, på samme måte som det er literpris på bensin og diesel. 

Likevel ser vi at en slik ordning også har noen utfordringer, blant annet at noen elbiler må stå lenge for å lade batteriet. For å ivareta hensynet til enkelthet, rettferdighet og kø, foreslår vi at det kommer et påslag i kilowatt-timeprisen etter 30 – 40 minutter. På den tiden har de fleste nok strøm til å komme seg videre på veien. 

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon