Det korte svaret er ja. Statkraft, som er den største strømprodusenten i Norge, regner med et stort og økende kraftoverskudd de neste 20 årene i Norge.

Norge har nok strøm

– Norge har et stort kraftoverskudd de neste tiårene, så langt vi ser. Det er blant annet fordi planlagt utbygd vindkraft i stor grad kompenserer for utfasingen av svensk atomkraft.

Det sier Knut Fjerdingstad, pressetalsperson i Statkraft.

– Norge og Sverige har langt på vei et felles kraftmarked gjennom den nordiske kraftbørsen. Det som skjer i Sverige påvirker derfor den norske kraftsituasjonen. Svensk kjernekraft utgjør omlag 55 TWh i dag, som tilsvarer litt under halvparten av et norsk kraftforbruk. Fire av disse reaktorene stenges før 2020, og de seks gjenværende fases ut senest mellom 2035 og 2045, kanskje tidligere, sier han.

Vindkraft overtar for reaktorer

– Det er imidlertid forventet en stor vindkraftutbygging i Norge og Sverige som kompenserer for dette. Det er ventet at vindkraften blir kommersiell en gang på 2020-tallet. I Norge og Sverige er det gitt over 60 TWh i konsesjoner som enda ikke er besluttet utbygd. Det kommer i tillegg til de 34 TWh som er bygget eller er under bygging, sier Fjerdingstad.

Forventet nordisk kraftoverskudd 2018-2040 (TWh) Kilde: Statkraft

Lokale utfordringer

Der man kan få utfordringer er lokalt. I et intervju med Teknisk Ukeblad påpekte Morten Schau, kommunikasjonssjef i Hafslund at utfordringen gjerne ligger i transformatorstasjonene, og at det kan oppstå " flaskehalser" i disse.

Lær mer i Elbilpodden!

Vi inviterer aktuelle gjester i studio hver 14. dag og snakker om elbil! 

Se og hør alle podcaster

– Det kan bli utfordringer når man skal ha 16 ampere på 100 parkeringsplasser. Det er ikke alltid nok effekt tilgjengelig i trafostasjonene, sier han til avisen.

Det kan derfor være behov for å styrke strømforsyningen frem til parkeringsanlegget, noe som kan medføre kostnader. For borettslag og sameier kan det lønne seg å være tidlig ute med å undersøke forholdene dersom man planlegger å bygge ladestasjoner for elbiler.

Smart lading kommer   

Det finnes også løsninger for å styre energibruken i anlegg med mange ladeplasser. Ladestasjonene kan «snakke» med andre strømkrevende apparater, slik at energien utnyttes best mulig.

Slike såkalte intelligente løsninger, hvor batteriet lades når energikostnadene er lavest, finnes også for hjemmeladere til eneboliger.

Kraftoverskudd – og økende strømpriser

Selv om det er kraftoverskudd i Norge framover betyr ikke dette at strømprisene kommer til å synke. Snarere tvert imot. NVE (Norsk Vassdrags- og energidirektorat) kom i 2017 med en analyse som sier at kraftoverskuddet vil fortsette å øke, samtidig som kraftprisen vil gå opp.

Begrunnelsen for dette er en forventning om at det prisen på kull- og gasskraft i Europa kommer til å stige med et stadig strammere kvotemarked for CO2, og at denne prisen smitter over på norske strømpriser. De siste årene har nordisk og tysk kraftpris samvariert. 

Kilder: