NAF Test

Gjeldene kjøretøy er testet av NAF iht. produkt «NAF Test ved Salg». Testen inkluderer tilstandsvurdering av kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort etter definerte kontrollpunkter. Vurdering av gjeldene kontrollpunkter, dokumenteres i en tilstandsrapport som eier av kjøretøyet kan fremvise. 

I forbindelse med salg av et kjøretøy, kan det være usikkerhet om bilens tekniske tilstand. En tilstandsrapport kan gi et sikrere salg for selger og et tryggere kjøp for kjøper.