Er det en aktivitet dere skulle hatt ut på avdelingens eller klubbens hjemmeside på NAF.no?

Send til redaktor@naf.no

Har dere noen spørsmål, bruk den samme e-postadressen.