Det er Motors AutoIndex som viser at så mange som tre av ti ikke ber om fastpris eller et prisoverslag før de setter bilen på verksted.

– Det er alltid smart å be om pris eller et prisoverslag på et arbeid man vil ha utført, sier advokat Fimreite. – Innhent gjerne priser fra flere verksteder. Da kan du velge det rimeligste. Det er her forbrukermakten ligger. Husk at du er ikke på noen måte forpliktet til å bruke et merkeverksted.

Blant dem som ber om pris er 63 prosent fornøyd: de mener prisen blir slik den er gitt på forhånd. Men det betyr også at nærmere 40 prosent ikke er like fornøyd.

Rundt 18 000 norske bileiere har deltatt i AutoIndex, den suverent største undersøkelsen av eiertilfredshet i Norge. Den viser at Mercedes og Saab-eiere er de som oftest sier at verkstedets overslaget ikke blir overholdt – det ble dyrere enn forespeilt.

Honda og Mazda-eiere er de som hyppigst har opplevd at verkstedet ikke har villet gi pris på forhånd.

– Hvis verkstedet vegrer seg for å gi en pris, ville jeg valgt et annet verksted, sier Fimreite.

– Hvor bindende er en slik pris?

– Fastpris er fastpris. Den kan ikke et verksted overstige. Men har du fått et prisoverslag kan det overskrides med inntil 15 prosent.

– Ifølge AutoIndex mistenker hver tiende bileier sitt verksted for å gjøre mer arbeid enn strengt tatt nødvendig.

– Hvis det viser seg at tilleggsarbeider er påkrevd, er regelen at bileieren alltid skal kontaktes før dette utføres. I dag da alle har minst én mobiltelefon, er det ingen holdbar unnskyldning å si at man ikke fikk fatt i bileieren, sier advokat André Fimreite.

De mest mistenksomme når det gjelder unødig tilleggsarbeid, er eiere av Audi, BMW og Mazda. I den andre enden finner vi Suzuki-eiere – over 95 prosent av Suzuki-eierne stoler fullt ut på sitt verksted.

Dette er AutoIndex 2013

Over 18 000 norske bileiere har deltatt i AutoIndex 2113, den mest omfattende eiertilfredshetsundersøkelsen i Norge.

Bileierne som er tilfeldig utvalgt fra Kjøretøyregisteret, har besvart et internettbasert spørreskjema med rundt 120 ulike spørsmål. For alle 22 merkene som deltar i AutoIndex foreligger det minst 100 svar, med 50–50-fordeling på eiere med nye og brukte biler.

Svarene er delt inn i fire hovedkategorier: Selve bilen og kjøreopplevelsen (teller 40 prosent), forhandleren og opplevelsen rundt kjøpet (20 prosent), service på verkstedet (20 prosent) og lojalitet til merket (20 prosent).

Undersøkelsen omfatter:

* Bileiere som har kjøpt bilen som ny.

* Bileiere som har kjøpt bilen som brukt.

* Bileiere med biler førstegangsregistrert i perioden 2009–2012.

* Bileiere med biler som er førstegangsregistrert i perioden 2006–2008.

Svarene i tabellene er i en skala fra null til 1000, der 1000 er best.

AutoIndex er et samarbeid mellom Motor og bladene Vi Bilägare i Sverige, dansk Motor og konsulentfirmaet Loyalty Group.