Dette er ikke Motors påstand. Det er bileierne selv som sier det. I Motors AutoIndex har de bedømt hvordan de opplever det innvendige støynivået i bilen de selv kjører.

Ikke overraskende er det de store, påkostete bilene som viser seg å ha best lydisolasjon. Men det finnes unntak:

PÅ PLUSSIDEN: Mellomklassebilen Peugeot 508 blir totalt sett rangert som den fjerde beste bilen hva angår støy. 508 er bedre støyisolert enn Lexus RX, Audi A6 og Mercedes C-klasse, for å gi noen eksempler.

PÅ MINUSSIDEN: SUV-en Mitsiubishi Outlander blir av sine eiere ranket som bilen med mest kupéstøy, bare ”slått” av mikrobilen Citroën C1. På bunnlista finner vi også en annen SUV, Suzuki Grand Vitara.

Det er ingen overraskelse at mange av de bilene som støyer er blant de minste.

DET ER BILEIERE fra hele Skandinavia, i alt 43 000, som har svart på hvordan de opplever innvendig støy i bilen sin. Bileierne fordeler seg med 40 prosent svensker, 30 prosent dansker og 30 prosent nordmenn.

En interessant forskjell mellom de tre landene er at bileiere i Danmark jevnt over opplever mindre støy enn nordmenn og svensker. Dette har trolig sammenheng med veibeskaffenheten. Danskene har et klima som gjør at de for det meste kjører på bar asfalt. Den er heller ikke er slitt på samme måte som i Norge og Sverige som har vinterklima og mye piggdekkbruk.

UNDERSØKELSEN GJELDER eiere som har biler av årsmodell 2008–2011. I perioden har det skjedd modellendringer. Eksempelvis finnes det for BMW 5-serie og Mercedes E svar fra eiere av både utgående og ny modell.

FOR OVERSIKTENS SKYLD har vi foruten å gi en topp ti og ti på bunn-oversikt, rangert samtlige modeller etter størrelsesklasser. Er det en modell du savner skyldes det at vi har hatt for få svar til å kunne gi et statistisk holdbart resultat: Minst 50 svar per modell.

Litt interessant er det å merke seg at trillingbilene Citroën C1, Toyota Aygo og Peugeot 107 bedømmes litt forskjellig. Ifølge den svenske professoren Magnus Söderlund ved Handelshögskolan i Stockholm skyldes dette trolig at merkenes posisjon i befolkningen påvirker psykologiske assosiasjoner. Det er medvirkende til at Toyota-eierne føler seg mindre støyplaget enn Citroën C1-eiere.