Dyr eller rimelig bil, jeg tror ikke det er stor forskjell på lakkvaliteten! Det sier Åge Fossli i Leaseplan. Han har inspisert lakk på flere biler enn noen annen.

– Stort sett dreier det seg om tre år gamle biler som leveres inn etter endt leieperiode. Kvaliteten på lakken er ganske lik. Det gjelder enten det er metaliklakk eller vanlig lakk. All lakk er i dag tosjikts med et beskyttende lag klarlakk, sier Fossli.

– Men vi ser unntak. Vi har registrert mye problemer med lakkrust på tre år gamle VW-modeller. Også på en del Ford har vi registrert at lakken forsvinner på kanalene, og på Toyota Hiace har det vært en del lakkrust på sidene. Folk bør også være klar over at sinkbehandling ikke er noen garanti mot rust. Går det hull på sinken ser vi at rusten kryper inn og skaper blærer i lakken, sier Fossli.

– Den store forskjellen i hvor godt lakken bevares ligger i vedlikeholdet, sier Fossli.

– Polerer du bilen to ganger årlig og ellers er påpasselig med renhold, bevarer du lakken lenger. Aller viktigst er en god omgang med polering om høsten for å beskytte mot saltet.

– Når BMW- og Audi-eiere har større tillit til lakken på sin bil, kan det ha noe med bilinteresse å gjøre. Har du først anskaffet en dyr bilen bruker du kanskje noe mer tid på vedlikehold enn en som kun skal ha bil for å komme fra A til B, sier Fossli.