Hele testserien kjøres tre ganger på tre forskjellige dager i ulike temperaturer. Med jevne mellomrom kjøres tester med et referansedekk som viser eventuelle avvik i testforholdene. Disse avvikene korrigeres inn i resultatene. Instrumentet som måler bremselengder, akselerasjoner, hastigheter og rundetider er en RaceLogic Vboks III GPS. 

Testene der det gis subjektive karakterer, gjennomføres som blindtester med tre sjåfører. Det vil si at sjåførene aldri vet hvilke dekk som sitter på bilen når karakterene gis. Karakterskalaen som brukes, går fra 4 (dårlig) til 10 (meget bra).

Pris: Prisen vi oppgir på dekkene er en såkalt anbefalt pris fra importøren. Vær oppmerksom på at prisvariasjonene fra forhandler til forhandler på det samme dekket er store. Sjekk priser hos flere forhandlere. Det kan spare deg for 200 - 300 kroner per dekk.