Hele testserien kjøres tre ganger på tre forskjellige dager. Med jevne mellomrom kjøres tester med et referansedekk som viser eventuelle avvik i testforholdene. Disse avvikene korrigeres inn i resultatene. Instrumentet som måler bremselengder, akselerasjoner, hastigheter, rundetider og så videre er en RaceLogic Vboks III GPS. 

Testene der det gis subjektive karakterer, gjennomføres som blindtester med tre sjåfører. Det vil si at sjåførene aldri vet hvilke dekk som sitter på bilen når karakterene gis. Karakterskalen som brukes, går fra 4 (dårlig) til 10 (meget bra).