DETTE ER SAKEN: NAF og Motor har testet rekkevidde og lading på ni av de mest solgte elbilene i kompaktklassen. Les hovedsaken her.

Hyundai Kona

Pris: fra 335.900 kr

Batteri: 64,2 kWt

Rekkevidde (WLTP): 449 km

NAFs rekkeviddetest: 532,9 km

Oppgitt effekt hurtiglader: Ikke oppgitt, men importør opplyser om ladetid på lynlader med effekt på 100 kW (CCS).

Maks effekt i NAFs ladetest: 74 kW

Forbruk: 14,1 kwt/100km ved start. 12 kWt/100km i gjennomsnitt.  

Hyundai Kona har en oppgitt rekkevidde på 449 km (WLTP). Vi kjørte den 532,9 km fra fulladet til den stoppet fullstendig.

Kort om rekkeviddetesten:

  • Ved 8 prosent igjen varsler bilen om lavt batterinivå på både skjerm, display og head-up-display. SOC rødt nivå og varsellampe.
  • Ved 3 prosent innskrenkes kraften og bilen går i paddemodus.
  • Kjøreegenskapene var også noe dårligere i paddemodus.

Varsler om lavt batterinivå

I vår rekkeviddetest måtte vi kjøre ganske langt med denne bilen – ettersom rekkevidden er ganske god. Ved åtte prosent batterikapasitet varsler bilen om «lavt batterinivå og oppfordrer til å "kjøre til nærmeste ladestasjon" både på skjermen, i bilens display og head-up displayet.

State of Charge (SOC/ladestatus) for høyspenningsbatteriet har da kommet ned på rødt nivå (1-2 målesøyler), og det lyser varsellampe for å gjøre oppmerksom på batterinivået.

Hyundai Kona varsler med lavt batterinivå på både skjerm, display og head-up-display. SOC viser rødt nivå, rødt batteri, gul varsellampe og paddemodus når den går helt tom for strøm.

Paddemodus ble aktivert

Ved tre prosent batterikapasitet gis det nytt varsel på bilens skjerm og det lyser varsellampe for at kraften er innskrenket (skilpadde). Bilen viste null prosent batterikapasitet og null km rekkevidde etter 529,6 kjørte kilometer. Deretter ble den kjørt 3,3 km før den stanset helt.

Den mistet først muligheten til å øke hastigheten og deretter ble farten gradvis redusert til den stod stille. Kjøreegenskapene var også noe dårligere, men kjører fortsatt fint.

Bilens 12V-batteri tappes ikke av at bilen kjøres tom, og oppladingen etterpå er problemfri.

Faktisk kjørt rekkevidde:

  • Null prosent: 529.6 km
  • Ved stans: 532,9 km

Kona og Mannen. Hyundai Kona kjørte åtte mil lengre enn oppgitt rekkevidde. 

Slik hurtiglader du Hyundai Kona

Det er flere faktorer som avgjør hvor raskt (med hvor høy effekt) batteriet lades. Et varmt batteri tar imot mye strøm raskere enn et kaldt batteri. Ladingen foregår ofte sakte i begynnelsen og mot slutten for å skåne batteriet. Du får høyest ladefart når batteriet er rundt halvfullt, litt avhengig av bil. Utetemperaturen kan også ha innvirkning på effekten du får.

Vi har forsøkt å gjenskape så optimale forhold så mulig, for å se om vi får samme effekt/ladetid som produsenten lover på sine nettsider.  

Hyundai oppgir på sine nettsider at Kona lades til 80 prosent på 54 minutter på en lader som gir inntil 100 kW. 

Vi målte 74 kW som høyeste effekt under ladeteste, og ladet fra null prosent til 90 prosent på 76 minutter.

Den klatrer raskt opp i effekt, men begynner å falle mellom 50 og 60 prosent. 

 

Forklaring: Ladekurvene viser hvor effektivt elbilene lader i løpet av en ladesesjon. Grafen viser hvor høy effekt (kW) vi oppnådde i ladetesten ved å gjøre målinger hver 10 prosent fra 20 prosent - 90 prosent batterikapasitet. 

Kjekt å vite om Hyundai Kona

  • Hyndai Kona har lavt forbruk og regenererer godt, som gjør det til en god langtur-bil.
  • Bilen lader mest effektiv frem til 70 prosent, og etter dette reduseres ladeeffekten. 

NAFs store elbiltest 2019

Motor og NAF testet ni modeller på en rute med blandet veimønster i 14-15 graders oppholdsvær. Vi skulle gjennomføre to tester; en rekkeviddetest og en ladetest.

Ruten vi kjørte inneholdt to fjelloverganger og var mer kupert enn terrenget som venter i en WLTP-test, mens vi kjørte på eller under fartsgrensen – i sum trolig noe saktere enn bilister flest. Alle bilene ble kjørt til de var helt tomme for strøm.

Alle bilene ble ladetestet på driftsvarmt batteri, etter to timers uavbrutt kjøring. De ble ladet fra minst 20 prosent til maks 90 prosent. Bilene som kunne lade på mer enn 50 kWt, ble ladet på lynladere.