DETTE ER SAKEN: NAF og Motor har testet rekkevidde og lading på ni av de mest solgte elbilene i kompaktklassen. Les hovedsaken her.

Kia e-Niro

Pris: fra 377.400 kr

Batteri: 64,2 kWt

Rekkevidde (WLTP): 455 km

NAFs rekkeviddetest: 497,5 km

Oppgitt effekt hurtiglader: Ikke oppgitt, men importør opplyser om ladetid på lynlader med effekt på 100 kW (CCS).

Maks effekt i NAFs ladetest: 76 kW

Forbruk: 18,1 kWt/100km ved start. 13  kWt/100km i gjennomsnitt. 

Kia e-Niro kommer med oppgitt 455 km WLTP-rekkevidde, men også den gikk betydelig lengre enn annonsert.

Kort om rekkeviddetesten:

  • Ved 56 kilometer rekkevidde og 10 prosent igjen varsler bilen om lite strøm.
  • Ved 38 kilometer rekkevidde og 8 prosent igjen varsler bilen om å kjøre til nærmeste ladestasjon.
  • Går i paddemodus de siste kilometerne.

Gikk lenger enn forventet

Bilen varsler om lite strøm første gang med 56 km rekkevidde og 10 prosent igjen på batteriet. Da det var 38 km rekkevidde og åtte prosent igjen på batteriet, kom det et varsel i displayet om å kjøre til nærmeste ladestasjon.

Bilen viste null prosent på batteriet etter 493 km, men gikk ytterligere fire km før den stoppet fullstendig på 497,5 km.

Den mister gradvis kraft og blir betydelig tregere på rattet mot slutten. Ladet som normalt etterpå.

Faktisk kjørt rekkevidde:

  • Null prosent: 493 km
  • Ved stans: 497,5 km

Testsjåfør, Monica Godø var fornøyd med e-Niroens innsats i NAFs rekkeviddetest. Bilen gikk ytterligere fire mil etter at den viste null prosent, før den stoppet helt opp.

Slik hurtiglader du Kia e-Niro

Det er flere faktorer som avgjør hvor raskt (med hvor høy effekt) batteriet lades. Et varmt batteri tar imot mye strøm raskere enn et kaldt batteri. Ladingen foregår ofte sakte i begynnelsen og mot slutten for å skåne batteriet. Du får høyest ladefart når batteriet er rundt halvfullt, litt avhengig av bil. Utetemperaturen kan også ha innvirkning på effekten du får.

Vi har forsøkt å gjenskape så optimale forhold så mulig, for å se om vi får samme effekt/ladetid som produsenten lover på sine nettsider.  

På sine nettsider oppgir Kia at e-Niro lades til 80 prosent på 54 minutter. 

Vi brukte 66 minutter på å lade fra 9 prosent til 90 prosent, og målte makseffekten til 76 kW. Vi registrerte også et kraftig fall i ladeeffekt ved 50 prosent til 60 prosent – da falt den fra 76 kW til 56 kW.

 

Forklaring: Ladekurvene viser hvor effektivt elbilene lader i løpet av en ladesesjon. Grafen viser hvor høy effekt (kW) vi oppnådde i ladetesten ved å gjøre målinger hver 10 prosent fra 20 prosent - 90 prosent batterikapasitet.

Kjekt å vite om Kia e-Niro

  •  e-Niro har et høyt startforbrukt på 1,8 kWt/mil. Etter langkjøring,  var snittforbruket nede på 1,3 kWt/mil.

NAFs store elbiltest 2019

Motor og NAF testet ni modeller på en rute med blandet veimønster i 14-15 graders oppholdsvær. Vi skulle gjennomføre to tester; en rekkeviddetest og en ladetest.

Ruten vi kjørte inneholdt to fjelloverganger og var mer kupert enn terrenget som venter i en WLTP-test, mens vi kjørte på eller under fartsgrensen – i sum trolig noe saktere enn bilister flest. Alle bilene ble kjørt til de var helt tomme for strøm.

Alle bilene ble ladetestet på driftsvarmt batteri, etter to timers uavbrutt kjøring. De ble ladet fra minst 20 prosent til maks 90 prosent. Bilene som kunne lade på mer enn 50 kWt, ble ladet på lynladere.