DETTE ER SAKEN: NAF og Motor har testet rekkevidde og lading på ni av de mest solgte elbilene i kompaktklassen. Les hovedsaken her.

Kia e-Soul

Pris: fra 279.900 kr

Batteri: 64 kWt

Rekkevidde (WLTP): 452 km

NAFs rekkeviddetest: 481 km

Oppgitt effekt hurtiglader: Ikke oppgitt, men importør opplyser om ladetid på lynlader med effekt på 100 kW (CCS).

Maks effekt i NAFs ladetest: 76 kW

Gjennomsnittlig forbruk:14,3 kWt/100km ved start. 12,2 kWt/100km i gjennomsnitt. 

Kia e-Soul er oppgitt med 452 km WLTP-rekkevidde, men gikk 481 km før full stopp i testen.

Kort om rekkeviddetesten:

  • Ved 15 prosent igjen varslet bilen om "lavt batterinivå - kjør til nærmeste lader".
  • Ved 8 prosent igjen, gikk bilen over til Eco-modus.
  • Ved 3 prosent igjen ble motoreffekten svekket ytterligere, det gikk ikke lenger å holde 90 km/t på motorvei.
  • Bilen gikk i paddemodus ved null prosent, og krabbet i maks 30 km/t før den stoppet helt opp.

Motoreffekten svekkes

Med åtte prosent igjen av batteriet, gikk bilen over fra Normal-modus (eventuelt Sport-modus) til Eco-modus, som blant annet reduserer motorkraften og effekten i klimaanlegget. Det kom også opp et varsel på skjermen i midtkonsollen:
«Lavt batterinivå – kjør til nærmeste lader».

Da testbilen viste tre prosent igjen på batteriet (474 km kjørt), ble motoreffekten svekket ytterligere, det gikk ikke lenger å holde 90 km/t på motorvei. Varselet på skjermen ble gjentatt.

Ved null gjenstående prosent (478 km kjørt), gikk bilen inn i såkalt paddemodus, der både krefter og styreevne ble kraftig redusert. Bilen krabbet i maks 30 km/t før den stoppet helt etter 481 km.

Tok ikke i mot lading

Bilen var helt død og tok ikke imot lading. Det gikk ikke å slå på tenning eller løse ut parkeringsbremsen. Det viste seg at også bilens 12V-batteri var dødt. En bergingsbil med gode, gammeldagse startkabler fikk fart på batteriet – og først da kunne bilen lades på normalt vis igjen.

Faktisk kjørt rekkevidde:

  • Null prosent: 478 km
  • Ved stans: 481 km

Øivind Monn-Iversen, biljournalist i Motor, smiler bredt når han opplever at bilen endelig tar strøm etter et langt opphold på planet til bergningsbilen. 

Slik hurtiglader du Kia e-Soul

Det er flere faktorer som avgjør hvor raskt (med hvor høy effekt) batteriet lades. Et varmt batteri tar imot mye strøm raskere enn et kaldt batteri. Ladingen foregår ofte sakte i begynnelsen og mot slutten for å skåne batteriet. Du får høyest ladefart når batteriet er rundt halvfullt, litt avhengig av bil. Utetemperaturen kan også ha innvirkning på effekten du får.

Vi har forsøkt å gjenskape så optimale forhold så mulig, for å se om vi får samme effekt/ladetid som produsenten lover på sine nettsider.  

Kia e-Soul lader med CCS-kabel.

Kia skriver på sine nettsider at e-Soul lader med 80 kW.  Vi målte makseffekten Kia e-Soul kan lade med til 76 kW. Dessverre holder den makseffekten i kort tid. 

Den slet med å komme opp i hastighet, sammenlignet med nærmest identiske Kia e-Niro og Hyundai Kona. Det kan se ut som at batteriet ikke var driftsvarmt, men testen ble gjort etter to timers uavbrutt kjøring, så forholdene skulle i teorien vært optimale.

Vi brukte 65 minutter på å lade fra 19 prosent til 89 prosent.

 

Forklaring: Ladekurvene viser hvor effektivt elbilene lader i løpet av en ladesesjon. Grafen viser hvor høy effekt (kW) vi oppnådde i ladetesten ved å gjøre målinger hver 10 prosent fra 20 prosent - 90 prosent batterikapasitet.

Kjekt å vite om Kia e-Soul

Da vår testbil ble kjørt helt tom for strøm, var bilen var helt død og tok ikke imot lading etterpå. Det gikk heller ikke an å slå på tenning eller løse ut parkeringsbremsen. Det viste seg at bilens 12V-batteri også var dødt.

En bergingsbil med startkabler fikk fart på batteriet – og først da kunne bilen lades på normalt vis igjen. Et fungerende 12V-batteri er altså helt avgjørende for å få ladet Kia e-Soul.

NAFs store elbiltest 2019

Motor og NAF testet ni modeller på en rute med blandet veimønster i 14-15 graders oppholdsvær. Vi skulle gjennomføre to tester; en rekkeviddetest og en ladetest.

Ruten vi kjørte inneholdt to fjelloverganger og var mer kupert enn terrenget som venter i en WLTP-test, mens vi kjørte på eller under fartsgrensen – i sum trolig noe saktere enn bilister flest. Alle bilene ble kjørt til de var helt tomme for strøm.

Alle bilene ble ladetestet på driftsvarmt batteri, etter to timers uavbrutt kjøring. De ble ladet fra minst 20 prosent til maks 90 prosent. Bilene som kunne lade på mer enn 50 kWt, ble ladet på lynladere.