DETTE ER SAKEN: NAF og Motor har testet rekkevidde og lading på ni av de mest solgte elbilene i kompaktklassen. Les hovedsaken her.

Nissan Leaf 40 kWt

Pris: Fra 287 900

Batteri: 40 kWt

Rekkevidde (WLTP): 270 km

NAFs rekkeviddetest: 288 km

Oppgitt effekt hurtiglader: 50 kW (Chademo

Maks effekt i NAFs ladetest: 49 kW

Forbruk: 15,2 kWt/100 km i gjennomsnitt.

Nissan Leaf (40 kWt) er oppgitt med 270 km i WLTP-rekkevidde, men stoppet ikke før vi hadde kjørt hele 288 km – da hadde vi vært gjennom svingete, krevende veier med flere motbakker og nedoverbakker bak oss.

Kort om rekkeviddetesten:

  • Ved 14 kilometer rekkevidde og 9 prosent igjen varsler bilen om lavt batteri, og oppfordrer til lading.
  • Ved 0 kilometer rekkevidde og 4 prosent igjen på batteriet – går fortsatt bilen som den skal. Regenerer godt.
  • De siste tre kilometerne går bilen i paddemodus, og viser både 0 i rekkevidde og prosent. Rødt batteri vises også.

– Rekkeviddeangst er vondt

Etter å ha kjørt noen timer fra Oslo og over på svingte veier mellom daler og fjell, kom første advarsel etter å ha besteget en real motbakke. I bilens display kom et varsel opp om at det var lite batteri igjen. Da hadde vi kjørt 220.9 km, og bilen viste 14 km rekkevidde og ni prosent igjen.

Følelsen av rekkeviddeangst kom over oss, men bilen oppførte seg helt normalt og vi fortsatte turen videre. Da vi passerte 231.4 kjørte km blinket det null km og fire prosent strøm igjen i displayet, men med god regenerering og noen krafitge nedoverbakker økte vi rekkevidden med tre prosent.

Første advarsel kom da vår Nissan Leaf 40 kWt testbil hadde kun kjørt 220.9 kilometer. Med WLTP-tallet 270 km friskt i minne, følte vi tidlig på rekkeviddeangsten.

Gikk ytterligere tre mil

Fra 259,3 km gikk bilen med null km og null prosent batteri i ytterligere nesten tre mil. Den aller siste kilometeren mistet Nissans 40 kWt Leaf akselerasjon og bilen stoppet heldigvis rett ved en ladestasjon.

Bilen ble dyttet inn til ladestasjonen, og vi kunne puste lettet ut etter å ha kjørt med positiv rekkevidde-angst i flere mil.

Bilens 12-voltsbatteri tappes ikke av at bilen kjøres tom, men det tok noe tid før bilen viste at den hadde fått strøm etter at ladekabelen var plugget inn.

Deretter ladet bilen normalt, og hadde en ladeeffekt midt på 40 kW-tallet.

Faktisk kjørt rekkevidde:

  • Null prosent: 231,4km
  • Ved stans: 288.0 km

Testsjåfør, Marlene Engan Aasen, pustet lettet ut da hun var ferdig med rekkeviddetesten. 

Slik hurtiglader du Nissan Leaf 40 kWt

Det er flere faktorer som avgjør hvor raskt (med hvor høy effekt) batteriet lades. Et varmt batteri tar imot mye strøm raskere enn et kaldt batteri. Ladingen foregår ofte sakte i begynnelsen og mot slutten for å skåne batteriet. Du får høyest ladefart når batteriet er rundt halvfullt, litt avhengig av bil. Utetemperaturen kan også ha innvirkning på effekten du får.

Vi har forsøkt å gjenskape så optimale forhold så mulig, for å se om vi får samme effekt/ladetid som produsenten lover på sine nettsider. 

Nissan Leaf 40 kWt har oppgitt maks ladeeffekt på 50 kW, og lader effektivt ved første ladestopp. Vi måler 45 kW som høyeste effekt, under ladingen.

Problemet oppstår når du skal lade flere ganger etter hverandre. Batteriet beskyttes mot overoppheting, og reduserer effekten du kan lade med fra og med det andre ladestoppet. Det kan gjøre langturene tidkrevende. Se ladegrafene nedenfor:

 

 

Forklaring: Ladekurvene viser hvor effektivt elbilene lader i løpet av en ladesesjon. Grafen viser hvor høy effekt (kW) vi oppnådde i ladetesten ved å gjøre målinger hver 10 prosent fra 20 prosent - 90 prosent batterikapasitet. Nissan Leaf 40 kWt oppnådde 45 kW som høyeste effekt, og dalte rask nedover ved 70 prosent. Ved 90 prosent var effekten nede på 21 prosent.

Nissan om "rapidgate" 

Vi har tatt opp ladeproblematikken med Nissan Nordic. De svarer at det finnes en software-oppdatering tilgjengelig for modeller produsert frem til mai 2018. Kunden må da selv oppsøke forhandler og be om dette. 

Biler produsert etter dette har denne oppdateringen med fra produksjonen. 

Vår testbil hadde ikke denne oppdateringen, på tross av at den var produsert etter 2018. Vi hadde problemer med overoppheting av batteriet gjennom hele testen. 

Kjekt å vite om Leaf 40 kWt

  • Nissan Leaf 40 kWt kan ta imot maks 50 kW på hurtigladestasjonen. Det er derfor ikke vits å betale mer for å lade på en lynlader med 150 kW. (Bilen kan ikke lade med den effekten.)
  • Testen vår viser at effekten denne modellen lader med reduseres ved 70 prosent. Det betyr at det er lurt å koble fra laderen når batteriet er ladet til opptil 70 prosent. Da sparer du tid og penger ved ladestasjonen.
  • Skal du lade mer enn én gang på en og samme tur, er det viktig å merke seg at ladehastigheten reduseres kraftig ved ladestopp nummer to. Vi gikk fra 45 kW på ladestopp nummer en til å kun få 32 kW på ladestopp nummer to.

NAFs store elbiltest 2019

Motor og NAF testet ni modeller på en rute med blandet veimønster i 14-15 graders oppholdsvær. Vi skulle gjennomføre to tester; en rekkeviddetest og en ladetest.

Ruten vi kjørte inneholdt to fjelloverganger og var mer kupert enn terrenget som venter i en WLTP-test, mens vi kjørte på eller under fartsgrensen – i sum trolig noe saktere enn bilister flest. Alle bilene ble kjørt til de var helt tomme for strøm.

Alle bilene ble ladetestet på driftsvarmt batteri, etter to timers uavbrutt kjøring. De ble ladet fra minst 20 prosent til maks 90 prosent. Bilene som kunne lade på mer enn 50 kWt, ble ladet på lynladere.