DETTE ER SAKEN: NAF og Motor har testet rekkevidde og lading på ni av de mest solgte elbilene i kompaktklassen. Les hovedsaken her.

Nissan Leaf (62 kWt) har 385 km WLTP-rekkevidde, i følge produsenten, men bilen gikk 418,1 km fra fulladet til den stoppet fullstendig.

Nissan Leaf 62 kWt

Pris: fra 382.900 kr

Batteri: 62 kWt

Rekkevidde (WLTP): 385 km

NAFs rekkeviddetest: 418,1 km

Oppgitt effekt hurtiglader: 100 kW (Chademo)

Maks effekt i NAFs ladetest: 46 kW

Forbruk: 15,2 kWt/100 km i gjennomsnitt.

Bilen mister ikke styrekraft når det kjøres helt tom. Den varslet at det var nødvendig å lade høyspenningsbatteriet ved 366,6 km.

Mistet all informasjon om batteriet

I vår test var bilen på null prosent etter 379,5 km (her mistet vi all batteriinformasjon i displayet, så vi antar at dette er null prosent) og den gikk deretter nesten fire mil før den var helt tom.

Gikk i krabbefart

Motoreffekt og styring var upåvirket frem til ca. 416,2 km, da bilen går over i krabbefart og stoppet ca. to km senere. Det var ingen problemer med å lade bilen opp igjen etterpå.

 

Les flere nyheter om elbil hos Motor

Nissan_Leaf_62_helttom.jpg

Nissan Leaf e+ 62 kWt varsler med flere varsellamper når bilen går i paddemodus. Da aktiveres både en gul varseltrekant, rødt batteri og et gult drivstoff-ikon.

Nissan-Leaf-62-2019.jpg

NAF Veihjelp var med hele veien, og ga testerne en liten boost - slik at de kunne kjøre videre til en ladestasjon.

Nissan Leaf e+ 62 kWt Kilometer Prosent Beskrivelse
Når og hvordan varsler bilen om lite strøm   10 % Bilen gir  varsel om lav rekkevidde og ber deg om å lade. Til slutt mister du informasjonen i display og du får ikke info verken om batteriprosent eller rekkevidde.
Når aktiveres strømsparemodus   Mellom 10 % og 0 %  
Hvordan sparer bilen på strømmen?      Klimaanlegget  skrudde seg av og bilen går i krabemodus. Oppleves treg på akselerasjonen. 
Faktisk kjørt rekkevidde ved 0% 379,5 km    
Kjørt kilometer ved stans (faktisk rekkevidde) 418,1 km    

Tabellforklaring:NAF har undersøkt hvor lang elbilene faktisk kjører, og hva som skjer når man nærmer seg null prosent og null km rekkevidde.

 

Slik hurtiglader du Nissan Leaf 62 kWt

Det er flere faktorer som avgjør hvor raskt (med hvor høy effekt) batteriet lades. Et varmt batteri tar imot mye strøm raskere enn et kaldt batteri. Ladingen foregår ofte sakte i begynnelsen og mot slutten for å skåne batteriet. Du får høyest ladefart når batteriet er rundt halvfullt, litt avhengig av bil. Utetemperaturen kan også ha innvirkning på effekten du får.

Vi har forsøkt å gjenskape så optimale forhold så mulig, for å se om vi får samme effekt/ladetid som produsenten lover på sine nettsider.  

Nissan er en av få produsenter som leverer biler med Chademo-kontakt på det europeiske markedet. Leaf er en av modellene som lades gjennom denne ladekontakten. 

Nissan Leaf 62 kWt skal være klargjort for å lade med 100 kW. I NAFs ladetest oppnådde vi 46 kW som høyeste ladeeffekt da vi ladet ved en lynlader. 

Vi brukte 60 minutter på å lade Nissan Leaf 62 kWt fra 13 prosent  - 89 prosent. 

I skrivende stund begrenser den tekniske standarden til Chademo-kontakten ladeefekten til 62,5 kW. I teorien skulle vi fått nærmere 60 kW på lynladeren, men det fikk vi altså ikke. 

 

 

Forklaring: Ladekurvene viser hvor effektivt elbilene lader i løpet av en ladesesjon. Grafen viser hvor høy effekt (kW) vi oppnådde i ladetesten ved å gjøre målinger hver 10 prosent fra 20 prosent - 90 prosent batterikapasitet.

 

Medlemsfordeler for deg med elbil

NAF er Nordens største organisasjon for bilister, og vi har flere gode fordeler for deg som kjører elbil inkludert i medlemskapet!

Se fordelene, bli medlem!

Nissan om ladeproblematikken

Både Nissan og ladeoperatørene er informert om ladeproblemene, og Knut Arne Markussen, informasjonssjef i Nissan Nordic sier følgende om ladeproblematikken:

– Vi har fått ulike tilbakemeldinger på dette med lynlading for LEAF 62 kWt i Norge. Etter en dialog oppover i vår organisasjon er det fra Nissans side foretatt undersøkelser som har avdekket svakhet i laderne. Det vil si at uavhengig av ladeoperatør, så har de installerte laderne med kapasitet opp til 100 kW fått redusert strømstyrken til 125 ampere. Dermed leverer de ikke ut mer enn 50 kW. Det ser altså så langt ut til å være en glipp som har skjedd her. Det kreves en software-oppdatering av disse laderne for å utbedre forholdet, ifølge opplysningene vi har fått.

NAF oppdaterer saken når feilen eventuelt er utbedret. 

Kjekt å vite om lading av Nissan Leaf 62 kWt

  • Nissan Leaf 62 kWh lades mest effektivt frem til 70 prosent. Er du på langtur og skal lade flere ganger kan det være tidseffektivt å ikke lade til mer enn 70 prosent. Kjør heller videre og eventuelt legg inn et lite ladestopp til. 

 

NAFs store elbiltest 2019

Motor og NAF testet ni modeller på en rute med blandet veimønster i 14-15 graders oppholdsvær. Vi skulle gjennomføre to tester; en rekkeviddetest og en ladetest.

Ruten vi kjørte inneholdt to fjelloverganger og var mer kupert enn terrenget som venter i en WLTP-test, mens vi kjørte på eller under fartsgrensen – i sum trolig noe saktere enn bilister flest. Alle bilene ble kjørt til de var helt tomme for strøm.

Alle bilene ble ladetestet på driftsvarmt batteri, etter to timers uavbrutt kjøring. De ble ladet fra minst 20 prosent til maks 90 prosent. Bilene som kunne lade på mer enn 50 kWt, ble ladet på lynladere.