DETTE ER SAKEN: NAF og Motor har testet rekkevidde og lading på ni av de mest solgte elbilene i kompaktklassen. Les hovedsaken her.

Opel Ampera-e

Pris: fra 367.900 kr 

Batteri: 60 kWt

Rekkevidde (WLTP): 423 km

NAFs rekkeviddetest: 423,8 km

Oppgitt effekt hurtiglader: 50 kW (CCS)

Maks effekt i NAFs ladetest: Ladet fra 13-79 % på 70 minutter på en hurtiglader med 50 kW.

Gjennomsnittlig forbruk: 5,4 km /kWved start. 6,0 i gjennomsnitt. (18,5 og 16,6 kwt/100km) 

Opel Ampera-e har en oppgitt rekkevidde på 423 km (WLTP) . Vi kjørte bilen ganske nøyaktig 423,8 kilometer. 

Kort om rekkeviddetesten:

  • Ved 70 kilometer rekkevidde igjen varsler bilen om lavt batteri.
  • Ved 64 kilometer rekkevidde igjen blir hele batterisøylen orange.
  • Ved 23 kilometer rekkevidde igjen blinker batteriet.
  • Varslet om redusert trekkraft ved 15 kilometer rekkevidde igjen, men kjørte fortsatt helt fint.
  • Da det var 8 kilometer rekkevidde igjen, gikk det fort ned til full stopp. Vi merket ikke at paddemodus ble aktivert.

Gikk lenger enn forventet

Bilen mistet ikke trekkraft før den er nesten var helt tom. Den varslet om at det var nødvendig å lade høyspenningsbatteriet da det var 70 km igjen, deretter ved 23 km og 15 km. Da fikk vi opp et blinkende varsel om redusert trekkraft.

I vår test varslet bilen null km rekkevidde etter 415,8 km, og deretter kjørte vi åtte km før bilen stoppet helt opp. Den mistet bare gradvis fart til den stod stille i løpet av en strekning på noen hundre meter.

Bilens 12V-batteri tappes ikke av at bilen kjøres tom. Bilen har heller ikke problemer med å lade på hurtiglader etter å ha blitt kjørt tom. 

Faktisk kjørt rekkevidde:

  • Null prosent: 415,8 km
  • Ved stans: 423,8 km

Opel Ampera-e  går marginalt lengre enn oppgitt WLTP-rekkevidde, og lader med maks 50 kW, i følge produsenten. 

 

Slik hurtiglader du med Opel Ampera-e

Det er flere faktorer som avgjør hvor raskt (med hvor høy effekt) batteriet lades. Et varmt batteri tar imot mye strøm raskere enn et kaldt batteri. Ladingen foregår ofte sakte i begynnelsen og mot slutten for å skåne batteriet. Du får høyest ladefart når batteriet er rundt halvfullt, litt avhengig av bil. Utetemperaturen kan også ha innvirkning på effekten du får.

Vi har forsøkt å gjenskape så optimale forhold så mulig, for å se om vi får samme effekt/ladetid som produsenten lover på sine nettsider. 

Ampera-e lader med maks 50 kW, i følge produsenten. Derfor er det lite vits å betale dyre dommer for å lade på lynlader.  

Av praktiske grunner fikk ikke vi lest av effekten under lading, men vi brukte 70 minutter på å lade fra  fra 13 til 90 %. Da hadde vi fått en rekkevidde på 364 km kilometer rekkevidde. 

 

 

Forklaring: Ladekurvene viser hvor effektivt elbilene lader i løpet av en ladesesjon. Grafen viser hvor høy effekt (kW) vi oppnådde i ladetesten ved å gjøre målinger hver 10 prosent fra 20 prosent - 90 prosent batterikapasitet. *Volkswagen e-Golf, BMW i3 og Opel Ampera er basert på observasjoner av bilens egne rekkeviddeberegninger hvert 5 min og er derfor mer usikre enn de øvrige kjøretøyene. Vi har observert en feilmargin på kW på inntil 12% som følge av dette. Kurvene til disse 3 bilene må således leses med forsiktighet.

NAFs store elbiltest 2019

Motor og NAF testet ni modeller på en rute med blandet veimønster i 14-15 graders oppholdsvær. Vi skulle gjennomføre to tester; en rekkeviddetest og en ladetest.

Ruten vi kjørte inneholdt to fjelloverganger og var mer kupert enn terrenget som venter i en WLTP-test, mens vi kjørte på eller under fartsgrensen – i sum trolig noe saktere enn bilister flest. Alle bilene ble kjørt til de var helt tomme for strøm.

Alle bilene ble ladetestet på driftsvarmt batteri, etter to timers uavbrutt kjøring. De ble ladet fra minst 20 prosent til maks 90 prosent. Bilene som kunne lade på mer enn 50 kWt, ble ladet på lynladere.