DETTE ER SAKEN: NAF og Motor har testet rekkevidde og lading på ni av de mest solgte elbilene i kompaktklassen. Les hovedsaken her.

Opel Ampera-e har en oppgitt rekkevidde på 423 km (WLTP) . Vi kjørte bilen ganske nøyaktig 423,8 kilometer. 

Opel Ampera-e

Pris: fra 367.900 kr 

Batteri: 60 kWt

Rekkevidde (WLTP): 423 km

NAFs rekkeviddetest: 423,8 km

Oppgitt effekt hurtiglader: 50 kW (CCS)

Maks effekt i NAFs ladetest: Ladet fra 13-79 % på 70 minutter på en hurtiglader med 50 kW.

Gjennomsnittlig forbruk: 5,4 km /kWved start. 6,0 i gjennomsnitt. (18,5 og 16,6 kwt/100km) 

Bilen mister ikke trekkraft før den er nesten helt tom. Den varsler om at det er nødvendig å lade høyspenningsbatteriet når det er 70 km igjen og deretter ved 23 km og 15 km. Da får vi opp et blinkende varsel om redusert trekkraft.

Gikk åtte km etter varsling om tomt batteri

I vår test varslet bilen null km rekkevidde etter 415,8 km, og den gikk deretter null km før den stoppet helt opp. Den mistet bare gradvis fart til den stod stille i løpet av en strekning på noen hundre meter.

Bilens 12V-batteri tappes ikke av at bilen kjøres tom. Bilen har heller ikke problemer med å lade på hurtiglader etter å ha blitt kjørt tom. 

 

Les flere nyheter om elbil hos Motor

Opel_ampera-e.veihjelp.jpg

NAFs veihjelpere var med oss hele veien, og fikk fraktet bilene til nærmeste ladestasjon.

 

Opel Ampera-e  Kilometer Beskrivelse
Når og hvordan varsler bilen om lite strøm 70 km rekkevidde igjen Et oransje batteriikon dukker opp i instrumentpanelet. Ved 64 km blir batterisøylen  orange.Ved  23 km blinker det oransje batteriikonet.  Ved 15 km varsel om redusert trekkraft, trekker fortsatt helt fint. 0 km Trekker fortsatt helt fint i 8 km , så kutter den fort ned till full stopp.
Når aktiveres strømsparemodus   Merker ingenting før det er nesten er helt stopp
Hvordan sparer bilen på strømmen?   Varslet om redusert trekkraft ved 15 km rekkevidde igjen, men vi merket lite til denne begrensningen. Merker ingen begrensning før bilen stopper helt opp. 
Faktisk kjørt rekkevidde ved 0% 423 km  
Kjørt kilometer ved stans (faktisk rekkevidde) 423,8 km  

Tabellforklaring: NAF har undersøkt hvor lang elbilene faktisk kjører, og hva som skjer når man nærmer seg null prosent og null km rekkevidde. 

 

Opel-Ampera-2019.jpg

Opel Ampera-e  går marginalt lengre enn oppgitt WLTP-rekkevidde, og lader med maks 50 kW, i følge produsenten. 

 

Slik hurtiglader du med Opel Ampera-e

Det er flere faktorer som avgjør hvor raskt (med hvor høy effekt) batteriet lades. Et varmt batteri tar imot mye strøm raskere enn et kaldt batteri. Ladingen foregår ofte sakte i begynnelsen og mot slutten for å skåne batteriet. Du får høyest ladefart når batteriet er rundt halvfullt, litt avhengig av bil. Utetemperaturen kan også ha innvirkning på effekten du får.

Vi har forsøkt å gjenskape så optimale forhold så mulig, for å se om vi får samme effekt/ladetid som produsenten lover på sine nettsider. 

Ampera-e lader med maks 50 kW, i følge produsenten. Derfor er det lite vits å betale dyre dommer for å lade på lynlader.  

Av praktiske grunner fikk ikke vi lest av effekten under lading, men vi brukte 70 minutter på å lade fra  fra 13 til 90 %. Da hadde vi fått en rekkevidde på 364 km kilometer rekkevidde. 

 

 

Forklaring: Ladekurvene viser hvor effektivt elbilene lader i løpet av en ladesesjon. Grafen viser hvor høy effekt (kW) vi oppnådde i ladetesten ved å gjøre målinger hver 10 prosent fra 20 prosent - 90 prosent batterikapasitet. *Volkswagen e-Golf, BMW i3 og Opel Ampera er basert på observasjoner av bilens egne rekkeviddeberegninger hvert 5 min og er derfor mer usikre enn de øvrige kjøretøyene. Vi har observert en feilmargin på kW på inntil 12% som følge av dette. Kurvene til disse 3 bilene må således leses med forsiktighet.

 

NAFs store elbiltest 2019

Motor og NAF testet ni modeller på en rute med blandet veimønster i 14-15 graders oppholdsvær. Vi skulle gjennomføre to tester; en rekkeviddetest og en ladetest.

Ruten vi kjørte inneholdt to fjelloverganger og var mer kupert enn terrenget som venter i en WLTP-test, mens vi kjørte på eller under fartsgrensen – i sum trolig noe saktere enn bilister flest. Alle bilene ble kjørt til de var helt tomme for strøm.

Alle bilene ble ladetestet på driftsvarmt batteri, etter to timers uavbrutt kjøring. De ble ladet fra minst 20 prosent til maks 90 prosent. Bilene som kunne lade på mer enn 50 kWt, ble ladet på lynladere.