DETTE ER SAKEN: NAF og Motor har testet rekkevidde og lading på ni av de mest solgte elbilene i kompaktklassen. Les hovedsaken her.

Tesla Model 3
(Long Range AWD)

Pris: fra 459 920 kroner

Batteri: 60 kWt

Rekkevidde (WLTP): 560 km

NAFs rekkeviddetest: 540,4 km

Oppgitt effekt hurtiglader: 250 kW (programvareavhengig)

Maks effekt i NAFs ladetest: 119 kW

Gjennomsnittlig forbruk: 154 Wh/km ved start. 136 Wh/km i gjennomsnitt. 

Tesla Model 3 (Long Range AWD) har oppgitt 560 km på WLTP, men stoppet etter 540,4 km i vår test.

Kort om rekkeviddetesten:

  • Ved 91 kilometer rekkevidde og 20 prosent igjen blir batterisymbolet gult.
  • Ved 10 prosent aktiveres strømsparemodus.
  • Ved 35 kilometer rekkevidde og 7 prosent igjen blir batterisymbolet rødt.
  • Ved 21 kilometer rekkevidde og 4 prosent igjen varsler bilen om å planlegge neste ladestopp.
  • Rett før full stopp er det svært lite kraft igjen.

Batterisymbolet skifter farger

Det ble en lang dag for testførerne i Tesla Model 3. Etter at den åttende bilen hadde måttet sette på nødblinken og kjørt inn til siden, fortsatte Model 3 den ensomme ferden mot tomt batteri. Det store spørsmålet var, ville de kommer seg til Dombås? 

Da det var 20 prosent og 91 km rekkevidde igjen kom første varsel om tomt batteri. Da gikk batteriet fra grønt til oransje.

Ved syv prosent og 35 km rekkevidde igjen ble batteriet på skjermen rødt.

Bilen varslet føreren igjen ved fire prosent og 21 km rekkevidde at det begynte å bli lite strøm, og ba oss planlegge lading umiddelbart.

Tesla Model 3 varslet om å lade bilen flere ganger, og Teslas nærmeste ladestasjoner ble vist på bilens romslige skjerm.

Kortere rekkevidde enn WLTP-tallene

Bilen viste null prosent batteri ved 520 kjørte kilometer, altså 40 km under WLTP-rekkevidden, men under adskillig tøffere forhold enn testsyklusen WLTP.

Vanlig gasspådrag fungerte som normalt hele tiden, men det er mindre å gå på om man tråkker hardt på mot slutten. Pådraget reduseres stadig mer etter at bilen viser null i rekkevidde.

Ingen komfortfunksjoner sluttet å virke, på tross av at bilen var fullstendig strømtom på driftsbatteriet. Bilen ladet som normalt på Supercharger etterpå. Siden klimaanlegget hadde stått på mens bilberger var på vei, varslet bilen om at spenningen ble lavere på 12-voltsbatteriet. Men batteriet fungerte hele veien frem til ladestasjonen.

Faktisk kjørt rekkevidde:

  • Null prosent: 520 km
  • Ved stans: 540,4 km

Denne bilen ble brukt som foto- og videobil. Det betyr at bilen var litt tyngre lastet og hadde noen flere start og stopp enn de andre bilene i testen. Det var ikke i et omfang som bør påvirke resultatet i nevneverdig grad.

Bilen viste null prosent på batteriet ved 520 kjørte kilometer da den stoppet helt opp, og ladet som normalt på Supercharger etterpå.

Slik hurtiglader du Tesla Model 3

Teslas Supercharger-nettverk er dedikert til Tesla. Du trenger ikke gjøre noe som helst, annet enn å plugge laderen i bilen. Betaling skjer via bilen og den informasjonen som er lagt inn på din profil.

Tesla Model 3 kan også hurtiglade på alle ladestasjoner der du finner CSS-kabler.

Model 3 kan lades med opp mot 250 kW, hvis du har den rette sofwareoppdateringen. Men også ladestasjonen må være klargjort for dette. 

Vi ladet ved en Supercharger som ikke har blitt klargjort for denne effekten, så vi kunne maks motta 120 kW. 

Vi registrerte 118 kW fra første stund, selv med helt tomt batteri. 

Ladekurven holdt seg stabil frem til 60 prosent, da den begynte å falle. 

Vi brukte 50 minutter på å lade fra null prosent - 90 prosent.

 

 

Forklaring: Ladekurvene viser hvor effektivt elbilene lader i løpet av en ladesesjon. Grafen viser hvor høy effekt (kW) vi oppnådde i ladetesten ved å gjøre målinger hver 10 prosent fra 20 prosent - 90 prosent batterikapasitet.

Kjekt å vite om lading av Tesla Model 3

  • Tesla viser ladeinformasjon på en litt annen måte enn andre biler, med mer utfyllende info. Blant annet vises hvor mange kilometer i timen man til enhver tid lader med. Det er ikke skjermer på Teslas ladenettverk. All informasjon vises i bilen på hovedskjermen.
  • Husk at 12-voltsbatteriet på Tesla tappes når bilens hovedbatteri nærmer seg helt tomt. Er det kritisk lite strøm igjen bør man skru av klimaanlegget.
  • Ladestolpene på Supercharger-stasjonene har et nummer og en bokstav. Er ladestolpe 3A og 3B ledige, er det smart å velge 3A-stolpen. Da får du full effekt under ladingen. På B-stolpene vil du få strømmen som er «til overs» fra bilen som er koblet til A-stolpen. A og B deler strømtilførsel, og A har prioritet. Straks bilen på A kobler seg fra, vil B få full effekt.

NAFs store elbiltest 2019

Motor og NAF testet ni modeller på en rute med blandet veimønster i 14-15 graders oppholdsvær. Vi skulle gjennomføre to tester; en rekkeviddetest og en ladetest.

Ruten vi kjørte inneholdt to fjelloverganger og var mer kupert enn terrenget som venter i en WLTP-test, mens vi kjørte på eller under fartsgrensen – i sum trolig noe saktere enn bilister flest. Alle bilene ble kjørt til de var helt tomme for strøm.

Alle bilene ble ladetestet på driftsvarmt batteri, etter to timers uavbrutt kjøring. De ble ladet fra minst 20 prosent til maks 90 prosent. Bilene som kunne lade på mer enn 50 kWt, ble ladet på lynladere.